Dr. Nahtigal sodeloval na posvetu na Max Planck inštitutu v Heidelbergu

Na Max Planck inštitutu za primerjalno javno in mednarodno pravo v Heidelbergu je ob sodelovanju Evropskega združenja za mednarodno pravo (ESIL) in Ameriškega združenja za mednarodno pravo (ASIL) 11. in 12. decembra 2016 potekal posvet o prihodnosti čezatlantskega ekonomskega upravljanja v obdobju BRICS. Na posvetu je sodeloval tudi izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal s Fakultete za management.

Na konferenci so strokovnjaki za mednarodno trgovinsko pravo razpravljali o učinkih nastajajočih prostotrgovinskih sporazumov (TPP in TTIP) na regulatorno avtonomijo držav in Evropske unije, zagotavljanje demokratičnega nadzora nad regulatornimi organi, na učinke prostotrgovinskih sporazumov na že dosežene standarde prehrambne varnosti, na nadzor nad finančnimi ustanovami na obeh straneh Atlantika in na ohranjanje ekonomske avtonomije pri vodenju razvojnih politik. Izpostavljeno je bilo, da prostotrgovinski sporazumi odpirajo nove priložnosti, toda če niso natančno premišljeni in oblikovani, lahko povzročijo znižanje že doseženih standardov na področju zaščite okolja, prehranske varnosti, zdravstvenih standardov in na drugih področjih.

Dr. Matjaž Nahtigal je v svojem nastopu izpostavil, da prostotrgovinski sporazumi ne zagotavljajo avtomatično in nujno dobrobiti za vse udeležence tovrstnih sporazumov in da je treba pri njihovem sprejemanju imeti pred očmi tudi javno dobro. Ohraniti je treba institucionalno raznolikost za zagotavljanje bolj uravnoteženega, bolj vključujočega in bolj trajnostnega razvoja, kot smo mu priča v preteklih letih tako v najbolj razvitih državah kot tudi v hitro razvijajočih se državah BRICS.

21. december 2015 | FM | Mednarodno sodelovanje

Družbena omrežja

Kazalo