Dr. Ruzzier bo mentor za spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti

V okviru sporazuma o sodelovanju pri razvoju podjetniškega izobraževanja, raziskovanja in podjetniških veščin ter podjetniške kulture, ki sta ga sklenila Fakulteta za management in Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojnih projektov Občine Izola, bo dr. Mitja Ruzzier, redni profesor za področje podjetništva na Fakulteti za management in predstojnik katedre za podjetništvo, mentor učencem in dijakom osnovnih in srednjih šol iz Izole, ki so vključene v projekt Mladim se dogaja.

Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojnih projektov Občine Izola je uspešno izvedel prijavo izolskih osnovnih in srednjih šol na javni razpis za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2017/2018. Namen projekta, ki poteka pod blagovno znamko Mladim se dogaja v lasti Javne agencije SPIRIT, je mlade med 15. in 29. letom starosti spodbuditi k ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti ter razvijanju spretnosti, ki bodo vplivale na njihov nadaljnji osebni in poklicni razvoj.

Vodilni partner projekta je Srednja šola Izola – Scuola media Isola s partnerji: Srednjo šolo Pietro Coppo Izola, Osnovno šolo Dante Alighieri Izola – Scuola Elementare Dante Alighieri Isola, Osnovno šolo Vojke Šmuc Izola in Osnovno šolo Livade Izola – Scuola Elementare Livade Isola.

V okviru projekta bodo učenci in dijaki sodelovali na aktivnostih, s katerimi bodo spoznali različne tehnike in pristope kako razviti in pripraviti inovativne podjetniške ideje ter kako svoje ideje čim bolje predstaviti. Aktivnosti se bodo izvajale s pomočjo mentorjev, med katerimi bo tudi dr. Mitja Ruzzier.

"Zagovarjam stališče, da se podjetništva da priučiti in to lahko začnemo že zelo zgodaj. Aktivnosti pa morajo biti čim bolj »otipljive« in primerne starosti. V JZP Izola smo našli pravega partnerja, ki bo s svojo široko mrežo, izkušnjami in umeščenostjo odigral odlično povezovalno vlogo med lokalnim, izolskim okoljem in akademskim prostorom Univerze na Primorskem," je o sodelovanju povedal dr. Ruzzier.

Direktor JZP Izola mag. Iztok Škerlič, ki je tudi eden od mentorjev, je poudaril, da projekt med drugim poglablja sodelovanje med JZP Izola in UP FM, ki sta 24. maja 2017 v okviru Festivala Inovativnosti – festINNO v Kopru podpisala pogodbo o tesnejšem sodelovanju.

Mladi se bodo v okviru projekta seznanili s podjetništvom prek uspešnih mladih start-upovcev, sodelovali bodo v skupinah z zunanjim mentorjem, identificirali podjetniško idejo in jo razvili na podlagi metodologije kanvas ter na koncu podjetniško idejo tudi predstavili. V okviru projekta bo za učence izveden ogled dobre prakse s strokovno ekskurzijo v sosednjo Italijo.

 

Novica je povzeta po izjavi za javnost JZP Izola.

 

 

 

5. september 2017 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo