Dr. Suzana Laporšek sodelovala na okrogli mizi o minimalni plači

Ljubljana, 2. april 2015 – 31. marca 2015 je v Ljubljani potekala okrogla miza na temo minimalne plače v Sloveniji. Okroglo mizo je organiziralo  Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) z namenom osvetliti problematiko minimalne plače v Sloveniji ter omogočiti izmenjavo mnenj in izkušenj predstavnikov iz gospodarstva, vlade in sindikalne strani. S predavanjem o učinkih minimalne plače  v Sloveniji je bila med predavatelji tudi doc. dr. Suzana Laporšek s Fakultete za management.

 
Po uvodnem pozdravu predsednika Združenja delodajalcev Slovenije Milana Lukića so sledila krajša predavanja. Poleg doc. dr. Suzane Laporšek, ki je predavala o učinkih minimalne plače v Sloveniji, so nastopili še direktor Urada za makroekonomske analize in razvoj mag. Boštjan Vasle (Minimalna plača v Sloveniji v obdobju krize in mednarodna primerjava), ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak (Stališče Vlade  Republike Slovenija do problematike minimalne plače), predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Dušan Semolič (Predlog ZSSS za spremembo minimalne plače) in generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije Jože Smole (Ocena problematike minimalne plače s strani ZDS).
Nato je potekala še okrogla miza z naslovom Kakšne spremembe minimalne plače prenese gospodarstvo.

3. april 2015 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo