Dr. Viktorija Florjančič se je udeležila mednarodne konference o izobraževalnih tehnologijah

Od 6. do 10. avgusta je v Žilini na Slovaškem potekala že 13. mednarodna konferenca managementa znanja v organizacijah (Knowledge Management in Organizations – KMO), ki jo zadnjih sedem let dopolnjuje konferenca s področja izobraževalnih tehnologij (Learning Technology for Education Challenges – LTEC). Področji managementa znanja in e-izobraževanja postajata vedno bolj povezani in prepleteni. Konference LTEC se je že tretjič udeležila izr. prof. dr. Viktorija Florjančič s Fakultete za management, ki je tudi članica programskega odbora konference.

Konferenca je potekala na Univerzi Žilina, ki letos praznuje svojo 65-letnico. Praznovanje visokega jubileja na univerzi obeležujejo s številnimi dogodki, vrhunec praznovanja pa je nedvomno organizacija mednarodnih konferenc LTEC in KMO. Na konferenci LTEC je bilo predstavljenih 25 prispevkov iz Evrope (avtorji prispevkov so bili iz Avstrije, Estonije, Finske, Francije, Nemčije, Grčije, Slovenije, Slovaške, Španije, Švice in Velike Britanije), iz Južne Amerike (avtorji prispevkov so bili iz Brazilije, Guatemale in Kolumbije), iz Severne Amerike (iz ZDA) ter iz Kitajske in s Tajvana. Konferenca LTEC združuje raziskovalce in strokovnjake s področja e-izobraževanja, ki raziskovalne dosežke prenašajo v prakso. Konferenca je tudi priložnost za diseminacijo rezultatov projektov.

Dr. Viktorija Florjančič je v svojem prispevku z naslovom Business Students’ Experience with Peer Grading predstavila prizadevanja v okviru projekta InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja, ki do leta 2017 spodbuja uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu na Univerzi na Primorskem. V project, ki ga vodi dr. Florjančič, so vključene vse članice Univerze na Primorskem. Predstavitev izkušenj z medvrstniškim ocenjevanjem je na konferenci pritegnilo veliko pozornost, saj se tak način vrednotenja znanja vse bolj uporablja v visokem šolstvu in tudi pri usposabljanjih v poslovnih okoljih. Poleg medvrstniškega ocenjevanja so trendi na področju e-izobraževanja usmerjeni v uporabo mobilnih tehnologij in naprav ter vsebin, prilagojenih za tovrstne naprave (t. i. mikro učenje – angl. Microlearning). V prispevkih so bila predstavljena tudi prizadevanja za vključevanje navidezne resničnosti v izobraževalni proces. Igrifikacija (angl. Gamification) ter množično odprto spletno učenje (angl. Massive Open Online Learning – MOOC) sta še vedno temi, ki med udeleženci konference vzbujata veliko zanimanje.

Prispevki, predstavljeni na konferenci LTEC 2018, so objavljeni v monografiji CCIS – Communications in Computer and Information Science 870, ki je izšla pri ugledni mednarodni založbi Springer.

 

Zapis in foto: dr. Viktorija Florjančič

 

22. avgust 2018 | FM

Družbena omrežja

Kazalo