Dr. Vlasta Jalušič predavala na dveh ameriških univerzah

Dr. Vlasta Jalušič, izredna profesorica na Fakulteti za management za področje politologije, sociologije, komuniciranja, etike in kulturologije v managementu, je februarja gostovala v Združenih državah Amerike, kjer je predavala na dveh univerzah.

Na kalifornijski univerzi (University of California) v Irvinu je predavala o nasilju in oblasti (http://www.socsci.uci.edu/newsevents/events/2017/2017-01-26-jalusic.php) in vodila  bralno skupino na temo nasilja (http://www.socsci.uci.edu/newsevents/events/2017/2017-02-14-jalusic.php).

Na Univerzi Princeton je predavala na povabilo PIIRS – Princeton Institute for International and Regional Studies. V javnem predavanju z naslovom Gender and politics: before and after the break up of Yugoslavia (Spol in politika pred razpadom Jugoslavije in po njem; http://gss.princeton.edu/events/gender-and-politics-and-after-break-yugoslavia-vlasta-jalusic) je orisala tri zaporedne stopnje politik spola v regiji nekadanje Jugoslavije ter se posebej osredotočila na tiste dimenzije spola in politike ter problemov (ne)enakosti v različnih delih nekdanje Jugoslavije, ki so prispeveli k materializaciji nasilja in nasilnemu razpadu Jugoslavije ter postali del novega postsocialističnega režima (ne)enakosti spolov.

Drugo predavanje z naslovom How collective violence emerges: the (pre)context of Srebrenica pa je dr. Vlasta Jalušič imela v okviru seminarja  Eastern Europe: Culture and History. Predavanje je s predstavitvijo predavateljice pospremila Irena Grudzinska Gross z oddelka za slovanske jezike in literaturo. 

 

 

5. marec 2017 | FM | Mednarodno sodelovanje

Družbena omrežja

Kazalo