Drugi prijavni rok za dodiplomske študijske programe

Danes začenja drugi prijavni rok za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije.

Na dodiplomskih študijskih programih, ki jih razpisuje Fakulteta za management, je še nekaj prostih mest.

Drugi prijavni rok za podiplomske študijske programe traja od 22. do 29. avgusta 2016.

Fakulteta za management razpisuje za študijsko leto 2016/2017 naslednje dodiplomske študijske programe:

 

Podrobnejše informacije o študijskih programih so dostopne na fakultetni spletni strani, za vsa vaša vprašanja smo vam na razpolago v referatu za študentske zadeve po telefonu 05 610 20 03 ter 05 610 20 20 in po e-pošti referat@fm-kp.si.

 

Kdo lahko kandidira za vpis v 2. prijavnem roku?

Drugo prijavo lahko oddajo kandidati, ki niso oddali prve prijave za vpis, in tisti, ki niso bili sprejeti v nobenega od v prvi prijavi napisanih študijskih programov. V prijavo lahko kandidati po prednostnem vrstnem redu napišejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo v roku izpolnjevali pogoje za vpis. Pomemben je vrstni red zapisanih študijskih programov, saj bo kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje. Kandidati naj zato izberejo le tiste študijske programe, za katere bodo izpolnjevali pogoje za vpis, sicer se želja ne bo upoštevala.

Več v razpisu za vpis.

 

Postopek prijave in roki

Prijava na razpis za vpis v 2. prijavnem roku poteka prek spleta: e-prijavo oddate v sistemu eVŠ  ali prek Visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze na Primorskem.

Kandidati, za katere izbirni postopek prvega roka še ni končan (opravljanje mature v dveh delih, opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti v jesenskem roku, kandidati, za katere postopek priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja še ni končan, kandidati, za katere je tako odločeno v pritožbenem postopku), lahko oddajo drugo prijavo za vpis do 29. avgusta 2016.

 

 

 

 

22. avgust 2016 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo