Drugi prijavni rok za dodiplomske študijske programe

Danes začenja drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2018/2019 za slovenske državljane in državljane držav Evropske unije.

Na dodiplomskih študijskih programih, ki jih razpisuje Fakulteta za management, je še nekaj prostih mest.

Drugi prijavni rok za podiplomske študijske programe traja od 22. do 29. avgusta 2018.

Fakulteta za management razpisuje za študijsko leto 2018/2019 naslednje dodiplomske študijske programe:

 

Za vsa vaša vprašanja smo vam na razpolago v referatu za študentske zadeve po telefonu 05 610 20 03 in 05 610 20 20 ter po e-pošti referat@fm-kp.si.

 

Kdo lahko kandidira za vpis v 2. prijavnem roku?

V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku, ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov, ali se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa pravočasno izpisali (do vključno 17. 8. 2018),

Več v razpisu za vpis.

 

Postopek prijave in roki

Prijavo za vpis kandidati oddajo z elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ v slovenskem jeziku https://portal.evs.gov.si/prijava ali angleškem jeziku http://portal.evs.gov.si/prijava/?locale=en. Prijavo za vpis na spletnem portalu eVŠ lahko oddate na dva načina: ali z digitalnim potrdilom ali z uporabniškim imenom in geslom, ki ju ustvarite ob prvem vstopu v prijavo z registracijo. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo.

Kot pravočasna se upošteva:

  1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 29. avgusta 2018. Po pošti mora kandidat priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi ustrezne priloge (podrobneje v razpisu); in
  2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 29. avgusta 2018 , natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in skupaj z ustreznimi prilogami priporočeno poslana pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi do 3. septembra 2018.

Kandidati, za katere se izbirni postopek prvega roka še ni končal (opravljanje mature v dveh delih, opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti v jesenskem roku, kandidati, za katere postopek priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja še ni končan, kandidati, za katere je tako odločeno v pritožbenem postopku), lahko oddajo drugo prijavo za vpis do 29. avgusta 2018. V primeru, da se bodo uvrstili na enega izmed študijskih programov iz prve prijave za vpis, se postopek glede njihove prijave v drugem roku ustavi z njegovim pisnim soglasjem.

Več v razpisu za vpis.

 

POMEMBNO! 

Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 29. avgust 2018.

Po 29. avgustu 2018 spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče.

Kandidati naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni, da izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis v posamezni študijski program. Izberejo naj študijski program, za katerega izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis, sicer se jim študijska želja ne bo upoštevala!

22. avgust 2018 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo