Eleonora in Benjamin o študijski izmenjavi v Moskvi (Rusija)

Eleonora Cvetkovič in Benjamin Korošec sta študenta podiplomskega študijskega programa Ekonomija in finance, ki sta del študijskega leta 2018/2019 preživela na ruski državni Univerzi Lomonosov.

 

Takole sta zapisala o svoji izkušnji:

Sva Eleonora Cvetkovič in Benjamin Korošec, študenta UP Fakultete za Management (UP FM), vpisana na prenovljen magistrski študijski program Ekonomija in Finance. Študij Ekonomije in financ na UP FM nama je omogočil, da sva del študijskega leta 2018/2019 preživela v Moskvi, na Moskovski državni univerzi Lomosova - Moskovska šola ekonomike, s katero ima Univerza na Primorskem sklenjen Erasmus+ KA107 sporazum

Za izkušnjo v tujini sva se odločila zaradi različnih dejavnikov. Med najpomembnejše spadajo:

  • pridobitev znanja na univerzi, ki je najboljša univerza v Rusiji ter uvrščena med najboljših 100 v svetovnem merilu,
  • širjenje mreže poznanstev in novih kontaktov,
  • vpogled v delovanje in tradicijo najboljše ruske univerze ter ruskega gospodarstva,
  • pridobitev kakovostnega znanja profesorjev in znanja iz prakse.

Celotna izkušnja bivanja v tuji državi, študij v mednarodnem okolju ter spoznavanje novih ljudi nama je omogočila osebno rast in neprecenljive doživljenjske izkušnje.

 

Foto: Eleonora Cvetkovič in Benjamin Korošec - osebni arhiv

Eleonora in Benjamin - z dvojnim magisterijem iz Moskve

4. september 2019 | FM | Mednarodno sodelovanje

Družbena omrežja

Kazalo