Evropska unija podprla vseevropski projekt o pametni industriji

Industrija 4.0, pametna industrija, tovarne prihodnosti, digitalizacija – vsi ti izrazi opisujejo radikalne spremembe v proizvodnem procesu, ki ga imenujejo tudi  četrta industrijska revolucija. Evropska unija želi malim in srednjim podjetjem pomagati pri prehodu v pametno industrijo, zato  je podprla vseevropski projekt o  pametni industriji. Prvi cilj projekta je ugotoviti dejansko stanje evropskih podjetij na prehodu v pametno industrijo, drugi cilj je, da povzame evropske in nacionalne pobude za financiranje tega prehoda, in tretji cilj, da ugotovi dejanske potrebe malih in srednjih podjetij pri tem prehodu. V projektu z naslovom Knowledge Alliance for Upskilling Europe's SMEs to meet the challenges of Smart Engineering – SMeART, ki vključuje 15 raziskovalnih ustanov in podjetji iz sedmih evropskih  držav (Avstrije, Belgije, Italije, Nemčije, Nizozemske, Slovenije in Španije), sodelujejo tudi trije partnerji iz Slovenije: Fakulteta za management Univerze na Primorskem, Gospodarska zbornica Slovenije in podjetje Atech d.o.o.

Pametna industrija pomeni novo industrijsko revolucijo. Stroji in proizvodne naprave komunicirajo med sabo in avtonomno naročajo potrebne sestavne dele, ko zaloge teh dosežejo (pre)nizek nivo. Avtonomno vodena vozila skrbijo za dostavo sestavnih delov iz skladišč do proizvodnih strojev ali odpeljejo končne izdelke na oddelek odpreme. V sodobnih tovarnah se podatki zbirajo štiriindvajset ur na dan, z njihovo sistematično analizo pa podjetja lahko optimizirajo proizvodnjo, znižajo stroške vzdrževanja in izboljšajo kakovost svojih izdelkov.

Pred izzivom pametne industrije so tudi mala in srednje velika podjetja (MSP). Četrta industrijska revolucija jim lahko prinese veliko konkurenčno prednost, vendar pa se veliko managerjev v MSP tega niti ne zaveda niti ne pozna trenutnega stanja razvoja pametne industrije. Hkrati MSP nimajo primernih znanj in orodij, kako se v svojem podjetju soočiti z izzivom prehoda v pametno industrijo. Delovni dokument EU za pametno industrijo navaja: "Drugi konkurenčni trgi, kot so Severna Amerika ali vzhodna Azija, so na ta izziv veliko bolje pripravljeni, Evropa je lahko zaskrbljena.«

Čeprav so mnoge države že razvile strategije za podporo podjetjem na njihovi poti k uvajanju pametne industrije, nacionalne iniciative še ne zagotavljajo možnosti za širši prenos znanja in vzajemno učenje. To je razlog, da je uporaba že obstoječega znanja v malih in srednjih podjetjih še vedno zelo omejena.

V okviru vseevropske raziskave bo pripravljen pregled spodbud za financiranje prehoda v pametno industrijo v 28 državah članicah EU, hkrati pa bo projekt opozoril na morebitne regije, ki na tem področju še posebej zaostajajo. V teku projekta bo razvito orodje, ki bo malim in srednjim podjetjem pomagalo, da pravilno ocenijo svoj položaj na prehodu pametne industrije, in jim omogočilo primerjavo s svojimi tekmeci. V projektu bodo raziskovalci tudi pomagali izbranim podjetjem pri njihovih naslednjih korakih (na primer pri uvajanju novih tehnologij).

Cilj Evropske unije je, da na podlagi rezultatov projekta zagotovi še dodatno podporo malim in srednje velikim podjetjem pri prehodu v pametno industrijo in jim omogoči, da ostajajo konkurenčni v primerjavi s svojimi globalnimi tekmeci. Evropska komisija je projekt podprla s skoraj milijonom evrov, končal pa se bo decembra 2019.

14. april 2017 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo