Fakulteta za management gosti predavatelja iz Kanade

Fakulteta za management ta teden gosti v okviru bilateralnega sporazuma dva gostujoča predavatelja. Prof. dr. Richard Perlow in prof. dr. Lori S. Kopp prihajata s kanadske javne univerze Lethbridge, natančneje s Fakultete za management. V času gostovanja (bo)sta predavala našim študentom v Kopru in v študijskem središču v Škofji Loki. Na fakulteti ju je sprejela prodekanja za izobraževanje doc. dr. Elizabeta Zirnstein, srečala pa sta se tudi z visokošolskimi učitelji in strokovnimi sodelavci, s katerimi so govorili predvsem o možnostih za nadaljnje sodelovanje.

Prof. dr. Richard Perlow se ukvarja predvsem s področjem psihologije in organizacijskega vedenja, prof. dr. Lori S. Kopp pa deluje na področju računovodstva in davkov.

Prof. dr. Perlow  je v torek predaval dodiplomskim študentom v študijskem središču v Škofji Loki. V okviru predmeta Psihološki vidiki organizacijskega vedenja pri doc. dr. Ani Arzenšek je predstavil svojo raziskavo o vlogi osebnostnih dimenzij pri delovni uspešnosti. Prof. dr. Lori S. Kopp bo v okviru predmeta Bilančno in finančno pravo pri doc. dr. Tatjani Horvat predavala podiplomskim študentom v Kopru. Predstavila jim bo, katere osebnostne lastnosti vplivajo na prevare ter etične dileme v zvezi s tem.

Gostujoči predavatelj je imel tudi predavanje na temo poslovanja v Kanadi, ki so ga poslušali dodiplomski študenti v Kopru.

Prof. dr. Richarda Perlowa in prof. dr. Lori S. Kopp je včeraj  na sedežu fakultete v Kopru sprejela prodekanja za izobraževanje doc. dr. Elizabeta Zirnstein, pozneje pa sta se srečala tudi z visokošolskimi učitelji in strokovnimi sodelavci fakultete. Srečanja so se poleg prodekanje udeležili še doc dr. Klemen Širok, doc. dr. Aleksander Janeš, viš. pred. Katarina Košmrlj, asist. Tin Pofuk ter vodja službe za študijsko dejavnost mag. Tatjana Trebec in strokovna sodelavka iz službe za raziskovalno dejavnost Mihaela Kosančič. Obe strani si želita nadaljnjega sodelovanje in to je bila tudi rdeča nit tega srečanja. Pogovarjali so se o različnih možnostih nadaljnjega sodelovanja, zlasti na področju akademskih izmenjav.    

Javna univerza Lethbridge (pokrajina Alberta), s katero ima Fakulteta za management sklenjen bilateralni sporazum, ima 9.150 študentov. V okviru univerze deluje tudi Fakulteta za management, ki ponuja številne programe, ki vso vsebinsko sorodni našim (majors: Accounting, Computer Science, Economics, Finance, First Nations' Governance, General Management, Human Resource Management and Labour Relations, Information Systems, International Management, Marketing, Political Science; minors: International Management, New Media, Population Health, Social Responsibility, Supply Chain Management). Fakulteta je tudi raziskovalno aktivna in ima pod svojim okriljem tri raziskovalne centre: Centre for Financial Market Research and Teaching, Centre for Socially Responsible Marketing in Small Business Institute.

 

 

31. marec 2016 | FM | Mednarodno sodelovanje

Družbena omrežja

Kazalo