Fakulteta za management med partnerji projekta CAB

Projekt Čezmejni pospeševalnik podjetij za strategije pametne specializacije – CAB (Crossborder Acceleration Bridge) je eden od 27 projektov, ki bodo v prihodnjih letih sofinancirani v okviru programa Interreg Italia-Slovenija. Med partnerji projekta je tudi Fakulteta za management Univerze na Primorskem, njen predstavnik pa bo prof. dr. Mitja Ruzzier.

Vodilni partner projekta je Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico), sodelujejo pa še 4 slovenski (Inštitut za razvoj startupov in mladih podjetij ABC, Fakulteta za management Univerze na Primorskem, Gospodarska zbornica Slovenije in SMART COM d.o.o. informacijski in komunikacijski sistemi) ter 3 italijanski partnerji (Univerza Ca’ Foscari iz Benetk, Univerza iz Trsta in Euris S.p.A.). Projekt CAB se bo začel izvajati 1. oktobra 2017 in bo trajal dve leti.

Projekt CAB (Crossborder Acceleration Bridge) je skupni izziv slovensko-italijanskega območja za učinkovitejši prenos tehnologij in rezultatov raziskav v podjetja s ciljem izboljšati zmogljivosti inovacij na tem območju. Cilj projekta CAB je ustvariti mrežo slovenskih in italijanskih subjektov, ki bodo oblikovali, testirali in začeli dolgoročno uporabljati novo čezmejno storitev za pospeševanje podjetij, ki bo zmogla promovirati vlaganje v razvoj inovativnih izdelkov/storitev in prenos tehnologij iz raziskovalnih centrov v podjetja. Partnerji projekta si želijo, da bi več malih in srednjih podjetij izkoristilo priložnosti sodelovanja s centri za raziskave in razvoj ter z novo storitvijo povečala obseg poslovanja na mednarodnem trgu. Glavni neposredni učinki projekta so: prvič, šest čezmejnih raziskovalnih aktivnosti na temo pospeševanja podjetij; drugič, sodelovanje malih in srednjih podjetij z raziskovalnimi ustanovami; in tretjič, testna uvedba modela za pospeševanje podjetništva za skupno 20 podjetij. Uporabljen pristop zagotavlja konkreten učinek v smislu razvoja neizraženega potenciala start-up podjetij ter malih in srednjih podjetij v sektorjih S3, ki izkorišča nove tehnologije, tehnološko diverzifikacijo obstoječih specializacij ter razvoj novih podjetniških dejavnosti. CAB se še posebej odlikuje po čezmejnem pristopu, uporabljenem pri načrtovanju orodij za podporo podjetjem, saj izkorišča posebnosti obeh trgov: slovenski trg ponuja idealno testno okolje za zgodnjo fazo njihovega razvoja, veliki italijanski trg pa omogoča potencial za njihovo rast.

 

 

30. avgust 2017 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo