Fakulteti za management priznanje za najbolje uvrščena dela na izboru ADMA

V okviru jesenskega posveta ADMA, ki ga organizira podjetje Planet GV, je v četrtek, 12. novembra 2015, potekala tudi podelitev priznanj za najboljše strokovno delo s področja administracije in managementa. Med prvih 13 najboljših se je uvrstilo največ diplomantov s Fakultete za management, zato je fakulteta prejela priznanje za najbolje uvrščena strokovna dela na izboru ADMA.

Strokovna žirija je dela ocenjevala po štirih merilih: uporabnost rezultatov in obravnavane tematike za razvoj dela s področja administracije in managementa, uporabnost rezultatov za podporo managementu, reševanje konkretne problematike in inovativnost v pristopu k delu na področju administracije in managementa. Med 40 na razpis prijavljenimi strokovnimi deli je komisija poleg treh najboljših, ki so prejela priznanje, izbrala tudi trinajst najbolje uvrščenih, ki so prejela E-certifikat ADMA in E-diplomo o prejetju certifikata. Med temi je bilo kar sedem strokovnih del diplomantov Fakultete za management:

  • zaključna projektna naloga Borisa Cergola z naslovom Izdelava koncepta korporativnega vodenja B2B-projektov (mentor izr. prof. dr. Klemen Kavčič),
  • magistrska naloga Mateje Kalan z naslovom Analiza organizacije po modelu McKinsey 7S (mentorica izr. prof. dr. Maja Meško),
  • magistrska naloga Dejana Blagonja z naslovom Pomen prototipiranja v razvoju novih izdelkov ali storitev (mentor prof. dr. Mitja Ruzzier),
  • zaključna projektna naloga Eneje Sila z naslovom Zadovoljstvo zaposlenih kot vodilo k uspešnosti podjetja: primer transportno-logističnega podjetja (mentor doc. dr. Klemen Širok),
  • zaključna projektna naloga Irene Gašperlin z naslovom Večkriterijsko odločanje v managementu (mentorica izr. prof. dr. Maja Meško),
  • magistrska naloga Klemna Bončina z naslovom Pomen zunanjega izvajanja dejavnosti pri snovanju razvojne politike (mentor izr. prof. dr. Klemen Kavčič) in
  • diplomska naloga Metode Šoba z naslovom Vpliv variabilnega del finančnega nagrajevanja na motivacijo (mentor doc. dr. Klemen Širok).

Ker se je med trinajst najboljših uvrstilo največ naših diplomantov, ki so s tem izkazali izjemno raven znanja, je priznanje prejela tudi Fakulteta za management. Priznanje je v imenu fakultete prevzel izr. prof. dr. Klemen Kavčič.

Vsem prejemnikom priznanj in njihovim mentorjem iskrene čestitke!

 

Preberite tudi Diplomantu FM Borisu Cergolu tretja nagrada za strokovno delo s področja administracije in managementa (ADMA)

13. november 2015 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo