festINNO 2017 - podjetniško-inovacijski mozaik

Včerajšnje zanimivo celodnevno dogajanje v okviru festivala inovativnosti festINNO 2017 se je končalo z zanimivim predavanjem na temo, ali so raziskovalci odvečen strošek ali skriti dragulj gospodarstva. Na festINNu so razglasili in podelili nagrade za zmagovalce »Amway innovation challenge« in za najboljša zaključna dela na dodiplomskem in podiplomskem študiju.

Letošnji festival inovacij = festINNO je potekal že osmo leto zapored pod okriljem Katedre za podjetništvo s Fakultete za management v soorganizaciji več različnih akterjev. Sodelovali so Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske, Center za razvoj in prenos znanja UP, Karierni center UP, Občina Izola, Središče Rotunda, Fakulteta za turistične študije - Turistica UP ter podjetje Amway kot zlati pokrovitelj. Z uvodnim nagovorom sta prireditev odprla vodja prireditve prof. dr. Mitja Ruzzier in prorektorica doc. dr. Sonja Rutar. 

Po uvodnem nagovoru so sledile različne dejavnosti z zanimivimi vsebinami. Delavnica, na kateri so s pomočjo pristopov design thinkinga spodbudili ustvarjalnost in inovativnost, je potekala pod vodstvom Alenke Potočnik in dr. Bojana Mevlje. Katedra za pravo Fakultete za management je pripravila zanimivo delavnico na temo osebnih podatkov pri e-poslovanju, kjer so se udeleženci naučili, kaj je osebni podatek, kako jih lahko obdelujemo pri e-poslovanju in kaj nas čaka na tem področju v prihodnosti.

Sledil je dogodek na temo trajnostnih inovacij s predavanjem prof. dr. Lučke Kajfež Bogataj o podnebnih ukrepih, okolju, učinkoviti rabi virov in surovin. Dr. Aleš Lipnik in mag. Maja Cergol Lipnik sta predstavila projekt CASI ter spletno stran www.casi2020.eu.

Po krajšem odmoru so udeleženci poslušali zanimivo predavanje dr. Mitja Stefančiča z raziskovalnega inštituta EURICSE o socialnem podjetništvu in socialnih podjetjih. Istočasno pa je potekala delavnica pod okriljem Univerzitetnega razvojnega centra in inkubatorja Primorske na temo start-up podjetij, ki se je osredotočila na spodbujanje razvoja lastne kariere študentov v smislu spoznavanja podjetništva in identifikacije podjetniških priložnosti.

Sledila je predstavitev priložnosti povezovanja v jadransko-ionski regiji v okviru Interreg ADRION, projektov EUSAIR in JZP Izola ter možnosti sofinanciranja. Na delavnici sta primere iz prakse predstavila tudi Žiga Uhelj iz podjetja Top line, d.o.o., ter samostojna podjetnica Sandra Kocjančič, ki izdeluje avtorski nakit.

Ker je festINNO usmerjen v praktično delo, so študenti UP FTŠ analizirali podjetniško dejavnost hostlov pod budnim očesom dr. Marka Kukanje in prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel ter izdelali osnutke poslovnih načrtov za podjetnike. Sledila je delavnica o 3D-tiskanju, kjer nam je predstavnik podjetja Intri, d.o.o., Andrej Žužek predstavil razvoj 3D-tehnologij ter uporabo 3D-tiskalnikov in skenerjev v poslovnem svetu.

Na festINNu 2017 so imeli podjetniki in študenti tudi možnost spoznati nekaj vsebin s področja intelektualne lastnine na konkretnih primerih. Na delavnici sta sodelovala sodelavca iz Urada za intelektualno lastnino dr. Klemen Grošelj in Nina Čakš Klun.

Sledilo je zanimivo predavanje uglednega ekonomista in stratega dr. Vladimirja L. Kvinta z Moskovske državne univerze Lomonosova, ki je predstavil številne primere dobre prakse s področja podjetništva.

V okviru festINNa je potekal tudi Karierni dan pod vodstvom Kariernega centra UP, ki je za študente pripravil zanimiva srečanja s potencialnimi delodajalci.

Na letošnjem festINNu so izjemno aktivno sodelovali tako študenti Fakultete za management kot tudi študenti Fakultete za turistične študije – Turistice, ki so v poster sekciji predstavili nekaj sodobnih raziskav s področja podjetništva, inovativnosti in podjetništva v turizmu.

Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske je predstavil platformo Arduino Uno. Kot gost je na tem predavanju sodeloval Boštjan Jerko iz podjetja Japina, d.o.o.

V popoldanskem programu festINNa je potekala zanimiva in izjemno obiskana okrogla miza na temo priložnosti in izzivi samozaposlitve. Sodelujoči so poskušali poiskati odgovore na naraščajoči trenda samozaposlovanja. Predstavili so Amwayevo mednarodno poročilo o podjetniških aktivnostih Ager, katerega ključne ugotovitve so na okrogli mizi tudi izpostavili, kar je porajalo izjemno zanimivo debato z gosti Janom Poričem (Porson media),  mag. Karin Žvokelj Jazbinšek (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo), Nacem Šumrado (Nackle d.o.o. – Costadoro cafe) in Andrejem Tuškom (prodajnim zastopnikom podjetja Amway).

Sklepni del dogajanja je bil slovesni podpis sporazuma o sodelovanju med Fakulteto za management, podjetjem Amway in Javnim zavodom za podjetništvo občine Izola, ki so ga podpisali dekan Fakultete za management prof. Matjaž Novak, direktor JZP Izola Iztok Škerlič in visoka predstavnica podjetja Amway ga. Candan Corbacioglu, ki je tudi podelila nagrade in razglasila zmagovalce natečaja za najbolj inovativno študentsko idejo Univerze na Primorskem v generaciji študentov 2016/2017 Amway innovation challenge

Najbolj inovativna podjetniška ideja je bila spletna aplikacija Računko, namenjena shranjevanju vaših osebnih računov (ki je zmagala tudi po izboru poslušalcev v okviru zmage Crowdfunding challenge), sledila je skupina s podobno aplikacijo Moji e-računi ter skupina Team charger z namiznim polnilcem mobilnih telefonov.

Na zaključnem dogodku so podelili tudi priznanja za najboljša diplomska dela s področja podjetništva na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Dobitniki priznanj so Ana Polajžer za naj zaključno projektno nalogo Hostel ponudba v Ljubljani – možnosti za nove oblike (mentorica prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel), Andrej Gobinaza naj diplomsko nalogo Podjetništvo med študenti in vloga podpornega okolja (mentorica doc. dr. Tina Bratkovič Kregar) ter Jure Mikuž za naj magistrsko nalogo Financiranje rasti tehnoloških podjetij iz srednje Evrope (mentor prof. dr. Mitja Ruzzier).

Predstavljena je bila tudi nova spletna stran katedre za podjetništvo www.inno.si, ki jo je v okviru strokovnega dela na podiplomskem študiju in podjetniških predmetov oblikoval študent Sebastian Glinšek.

festINNO 2017 se je končal z izjemno zanimivo in aktualno razpravo o raziskovalcih – so odvečen strošek ali skriti dragulj uspešnega gospodarstva? Udeleženci so se dotaknili družbeno-ekonomskih razmer, ki vplivajo na akademsko podjetniško sodelovanje, ter spregovorili o različnih oblikah sodelovanja.

Vse delavnice so bile izjemno dobro obiskane, odzivi pa zelo pozitivni. Prireditev festINNO postaja vse bolj prepoznavna in odmevna. Brez dvoma upravičuje svoje ime – podjetniški dogodek leta na Obali. Organizatorji prireditve so z mislimi že osredotočeni na festINNO 2018. Na vnovično srečanje!

 

Foto: Blaž Korent

festINNO 2017

25. maj 2017 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo