FM bo prva poslovna šola v Slovenji za izobraževanje kadrov za delovanje na ruskem trgu in obratno

»Včeraj (13. septembra 2017) je Vlada Republike Slovenije na svoji 148. redni seji Univerzi na Primorskem podala soglasje k soustanovitvi zavoda Podružnica Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova v Kopru. S tem so zagotovljena proračunska sredstva za vzpostavitev in začetno delovanje podružnice v višini 500.000 evrov. Ob tem izpostavljamo tri stvari: Fakulteta za management bo tako prva poslovna šola v Sloveniji, ki bo izobraževale kadre za delovanje na ruskem trgu in obratno, za delovanje na evropskem trgu za rusko gospodarstvo. Za Univerzo na Primorskem se bodo tako odprle možnosti razvijanja novih znanstvenih disciplin in napredek obstoječih, univerzitetno mesto Koper pa bo postalo pomembno stičišče znanstvenega, izobraževalnega in gospodarskega evropsko-ruskega sodelovanja," je ob današnjem obisku veleposlanika Ruske federacije v Republiki Sloveniji, dr. Dokuja Zavgajeva, povedal rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragan Marušič. 

Njegova Ekscelenca, dr. Doku Zavgajev, je rektorju Univerze na Primorskem, prof. dr. Draganu Marušiču, in dekanu Fakultete za management Univerze na Primorskem, prof. dr. Matjažu Novaku, čestital za uspešno delo in dosežene rezultate. Poudaril je, da medsebojno sodelovanje med državama uspešno poteka predvsem na področju znanosti, izobraževanja in kulture, današnji dan pa odpira tudi možnosti povezovanja ruskih in slovenskih gospodarstvenikov, zato je ta korak za Rusijo izjemno pomemben. Veleposlanik je ob tej priložnosti rektorju in dekanu izročil spominski medalji, ki sta bili izdani ob obeležitvi 100-obletnice Ruske kapelice in ponazarjata trdnost in trajnost rusko-slovenskega prijateljstva.   

Spomnimo, skupna prizadevanja predstavnikov Univerze na Primorskem in Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova za vzpostavitev skupnega slovensko-ruskega izobraževalnega in raziskovalnega središča, ki ga je predlagal rektor primorske univerze, prof. dr. Dragan Marušič, podprl pa minister za zunanje zadeve Republike Slovenije Karl Erjavec, segajo v oktober 2014, ko je bila v prostorih slovenskega veleposlaništva v Moskvi podpisana Pogodba o sodelovanju med Fakulteto za management Univerze na Primorskem in Ekonomsko fakulteto Državne univerze Lomonosova v Moskvi. Po dveh letih medsebojnih usklajevanj je bil novembra 2016 v Kopru storjen naslednji korak, ko sta pogodbo o ustanovitvi skupnega izobraževalno-raziskovalnega središča Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova v Kopru podpisala rektorja univerz prof. dr. Dragan Marušič in akademik prof. dr. Viktor Antonovich Sadovnichy ob prisotnosti ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije, Karla Erjavca, in veleposlanika Ruske federacije v RS, Nj. Eksc. dr. Dokuja Zavgajeva.

Letos februarja sta v okviru obiska slovenske delegacije pod vodstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja v Moskvi, ob prisotnosti rektorja Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragana Marušiča, minister za zunanje zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, Karl Erjavec, po pooblastilu Vlade RS, in akademik prof. dr. Viktor A. Sadovnichy, rektor ruske državne univerze, podpisala Memorandum med Vlado Republike Slovenije in Moskovsko državno univerzo Lomonosova o ustanovitvi Podružnice M. V. Lomonosova v Kopru v partnerstvu z Univerzo na Primorskem. S tem dejanjem je bil oblikovan sistemski institucionalni okvir za razvoj skupnega raziskovanja in izobraževanja za namene spodbujanja sodelovanja med državama.

Včerajšnje soglasje Vlade Republike Slovenije je za Univerzo na Primorskem pomembno priznanje. Dokazuje se pravilnost strategije Univerze na Primorskem, ki svoje znanstveno in izobraževalno delovanje postavlja v širši svetovni okvir in obenem odpira prostor za gospodarsko sodelovanje Slovenije z drugimi državami. Izpostaviti gre naslednje: Univerzi na Primorskem je skupaj z moskovsko državno univerzo Lomonosova uspelo vzpostaviti prvo podružnico te najprestižnejše ruske univerze v Evropi, Fakulteta za management Univerze na Primorskem pa bo kot prva poslovna šola v Sloveniji postala inkubator za izobraževanje kadrov za delovanje v evropskih podjetjih na ruskem trgu in obratno, torej za kadre, k bodo delali v ruskih podjetjih na evropskem trgu. O pomenu tega projekta in partnerstva za Slovenijo in širšo regijo zgovorno priča uvrstitev Moskovske državne univerze Lomonosova pri rangiranju svetovnih univerz po kriteriju zaposljivosti diplomantov. V segmentu zaposljivosti njenih diplomantov na vplivnih položajih v svetovnem merilu je univerza Lomonosova uvrščena na 3. mesto - pred njo sta le Univerza Stanford in Univerza v Oxfordu. Na ta način si lahko fakulteta obeta mednarodno prepoznavnost poslovne visokošolske ustanove z močnim mednarodnim gospodarskim omrežjem podjetij iz Evropske unije in Rusije. Za Univerzo na Primorskem se bodo tako odprle možnosti razvijanja novih znanstvenih disciplin in napredek obstoječih, univerzitetno mesto Koper pa bo postalo prestižno lobistično središče evropsko-ruskega gospodarskega sodelovanja.

Oktobra 2017 se začne izvedba skupnega izobraževanja v sklopu magistrskega programa Ekonomija in finance, ki ga bosta izvajali Fakulteta za management Univerze na Primorskem in Moskovska šola ekonomike (Moscow School of Economics). 

 

Vir: novica je bila prvotno objavljena na portalu Univerze na Primorskem: Prva podružnicanaprestižnejše ruske državne univerze v Evropi bo začela delovati v Kopru
Foto: Fotoarhiv UP 

 

 

14. september 2017 | FM | Mednarodno sodelovanje

Družbena omrežja

Kazalo