FM dobil odobrene 4 projekte na razpisu "Po kreativni poti do znanja"

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je tudi v študijskem letu 2017/2018 razpisal javni razpis za prijavo projektov v okviru programa Po kreativni poti do znanja.  Gre za program, ki povezuje podjetja, fakultete in njihove študente. Fakulteti za management so bili odobrenih štirje projekti, v katere bomo vključili 33 študentk in študentov dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov.

Od 1. aprila do 31. avgusta 2018 bodo študenti skupaj s pedagoškimi mentorji in delovnimi mentorji iz sodelujočih podjetij vključeni v naslednje projekte:

  • Največja spletna tiskarna v EU – brez tiskarne (Zera, d. o. o.),
  • Biorazgradljivi izdelki, ki naravi niso v breme - novi izzivi in priložnosti za proizvajalce in kupce (Bokri, d. o. o.),
  • Spletna platforma za obdarovanje (Davor Deranja, s. p.),
  • Lansiranje kulinaričnega produkta Istrski zajtrk na trg (Mateja Hrvatin Kozlovič, s. p.).

"Namen razpisa je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom bodo mladi pridobili konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem.« (http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-projektno-delo-z-gospodarstvom-in-negospodarstvom-v-lokalnem-in-regionalnem-okolju-po/)

Nekaj mest za študente je še prostih, zato vabimo vse zainteresirane študente, da se prijavite v projektne skupine. Svojo prijavo posredujte na e-naslov: ksenija.bazon@fm-kp.si najpozneje do ponedeljka, 19. marca 2018. 

Z novimi projekti bo Fakulteta za management nadgradila izkušnje iz preteklih razpisov Po kreativni poti do praktičnega znanja, v okviru katerih smo uspešno izvedli 11 projektov. Vanje je bilo vključenih 56 študentov in 11 partnerskih ustanov.

Prijaviteljem projektov čestitamo za uspešno prijavo in jim želimo uspešno delo!

 

 

 

            

13. marec 2018 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo