FM partnerska ustanova letošnje konference OFEL 2017

V Dubrovniku je pretekli konec tedna (7. in 8. aprila 2017) potekala 5. mednarodna konferenca OFEL 2017 o vodenju, managementu in podjetništvu. Fakulteta za management je bila letos prvič tudi partnerska ustanova konference.

Partnerstvo izhaja iz dogovora, ki je bil sklenjen marca lani, ko so predstavniki Fakultete za management obiskali Ekonomsko fakulteto v Zagrebu. Konferenca OFEL 2017 je vodilna regionalna znanstvena konferenca o korporativnem vodenju in upravljanju, ki jo organizirata vladni center za raziskave in razvoj (CIRU) in Univerza v Dubrovniku.

Naslov letošnje konference je bil The Paradoxes of Leadership and Governance in the Postmodern Society. Rdeča nit konference je temeljila na tezi, da se morajo v dinamičnem globalnem gospodarstvu organizacije znati odzvati na različne, tudi nasprotujoče si potrebe. Zato mora vodstveni management takih organizacij stremeti k iskanju prilagodljivih in trajnostno naravnanih strategij upravljanja.

Vsebine konference se tako v veliki meri pokrivajo z izobraževalnimi in raziskovalnimi vsebinami naše fakultete, kar je še dodatno spodbudilo to partnerstvo, v katerega so vključeni člani katedre za management, katedre za pravo in katedre za tuje poslovne jezike.

Ob robu konference je potekal tudi sestanek potencialnih partnerjev v projektu Fakultete za management in Univerze na Primorskem o skupnem izobraževanju z Moskovsko državno univerzo M. V. Lomonosova.

 

Foto: Fotoarhiv konference 

10. april 2017 | FM | Mednarodno sodelovanje

Družbena omrežja

Kazalo