Gost iz prakse: Hugo Bosio

Koper, 25. maj 2015 – Pri predmetu Mednarodna ekonomija je svoje izkušnje iz prakse na področju podjetništva in mednarodnega poslovanja predstavil Hugo Bosio, direktor podjetja Bosio, d. o. o. 

  Hugo Bosio je svojo podjetniško pot začel kot inženir elektronike v domači garaži, kjer je izdelal prvo laboratorijsko peč. Podjetje je postopoma raslo in danes zaposluje okrog 75 ljudi ter ustvarja letne prihodke, ki presegajo dvanajst milijonov evrov. Podjetje se je uveljavilo kot proizvajalec komornih, tračnih in tunelskih peči na trgih srednje in vzhodne Evrope, Rusije in Indije.

Uvodoma je bila prikazana video predstavitev podjetja. Prek svojih podjetniških začetkov, rasti podjetja, zaposlovanja, vstopa na tuje trge je svojo podjetniško pot predstavil Hugo Bosio. Kot večina podjetij se je tudi podjetje Bosio, d. o. o. v času gospodarske krize srečalo s težavami. Rešitev za izhod iz te situacije je bilo več: racionalizacija, preusmeritev dejavnosti, povezovanje s tujimi podjetji. Odločili so se za strateški korak in se leta 2012 kapitalsko povezali s tujim podjetjem  Aichelin Holding GmbH. S tem so se jim odprle dodatne možnosti poslovanja in predvsem lažje poslovanje zaradi lažjega pridobivanja bančnih garancij za izvedbo posla. Gost iz prakse Hugo Bosio je skozi primere predstavil valutno tveganje in način poslovanja za čim manjše tveganje. Prav tako je študentom skozi izkušnje predstavil izzive, priložnosti ter kulturne razlike pri poslovanju na tujih trgih. Druženje se je končalo s prijetno debato udeležencev in gosta iz prakse.

Zapis in foto: asist. mag. Sabina Žampa

25. maj 2015 | FM

Družbena omrežja

Kazalo