Gost iz prakse o e-usposabljanju v podjetju

Družba znanja nas vse postavlja pred dejstvo, da znanje, ki ga pridobimo v času šolanja, ni dovolj. Tega se zavedamo tudi na Fakulteti za management, zato skušamo študente naučiti in jim pokazati, kako do znanja priti s pomočjo tehnologije.

Izbirni predmet E-izobraževanje študentom daje vpogled v možnosti, ki segajo izven šolskega prostora in izven klasičnih učilnic, saj se predmet izvaja on-line. On-line se izvajajo tudi številni množični odprti spletni tečaji, pa tudi številna usposabljanja v podjetjih. Študenti se bodo pri prehodu na trg dela srečali s številnimi izzivi, na katere se pripravljajo že v času študija. Ustvarjanje znanja in njegovo posredovanje je temeljna dejavnost družbe znanja ter tudi vsebina izbirnega predmeta E-izobraževanje. Povezovanje teorije s prakso je najbolj nazorno in pristno, če svoje izkušnje študentom posredujejo gosti iz prakse. Prav zato je izr. prof. dr. Viktorija Florjančič na uvodno predstavitev predmeta povabila nekdanjega študenta Fakultete za management mag. Martina Jakša, aplikacijskega svetovalca za SAP ERP, poslovnega analitika in razvijalca procesov, ki je zaposlen v podjetju Actual I. T. Koper. Študentom je predstavil svoje izkušnje pri uvajanju e-usposabljanja v podjetje.

Uvajanje informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v usposabljanje, tako kot v uvajanje drugih sistemov, zahteva široko podporo vodstva in tudi vseh drugih deležnikov v poslovnih procesih. Vsebine predstavitve so študentom pomagale priklicati znanja, ki so jih pridobili v prvem letniku pri obveznem predmetu Poslovna informatika, ter jih povezati z vsebinami, na katerih bodo delali v nadaljevanju predmeta E-izobraževanje. Gost iz prakse je študente še seznanil z možnostmi, ki se jim kot študentom poslovne šole odpirajo tudi na področju informacijske tehnologije.

Zapis: dr. Viktorija Florjančič

24. februar 2016 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo