Gost iz prakse o izzivih in prednostih dela v mednarodno orientiranih podjetjih

V sredo, 28. marca 2018, je doc. dr. Jana Hojnik pri predmetu Temelji podjetništva gostila Tima Rozmana iz podjetja Incom, d. o. o., ki je študentom univerzitetnega programa Management predstavil način dela, izzive in prednosti dela v mednarodno organiziranih podjetjih.  

Podjetje Incom d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1991 kot majhno garažno podjetje. Vstop v Evropsko unijo je bil zanje velika priložnost. Danes so največji zaposlovalec v goriški regiji. Organizacija podjetja je kompleksna, jedro njihovega delovanja pa je znanje, fleksibilnost in inovativnost.

Timo Rozman vodi Oddelek za kadre, splošne zadeve in IT v podjetju. Njegovo delovanje je vezano zlasti na področje iskanja in selekcije, zaposlovanja in upravljanja talentov, kadrovskih politik, izobraževanja in motiviranja zaposlenih, analitike in delovnopravne zakonske ustreznosti. Razume in poskuša čim bolj povezati ljudi ter tehnologijo z namenom lažjega in uspešnejšega dela.

Mladim želi pomagati na začetkih kariernih poti z usmerjanjem, svetovanjem in predstavljanjem trendov, zato je tudi predavanje zaključil s povabilom študentov k sodelovanju.

Predavanje je bilo izvedeno pod okriljem projekta Nuvolak2 (Interreg Italia-Slovenija). 

29. marec 2018 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo