Gost iz prakse o trajnostnih in inteligentnih mestih

Prof. dr. Maja Meško je v okviru predmeta Trajnostna rast organizacije gostila arhitekta in urbanista Sinana Mihelčiča. Gost iz prakse je v ponedeljek, 10. decembra 2018, predaval magistrskim študentom v študijskem središču Fakultete za management v Škofji Loki, v sredo, 19. decembra 2018, pa še koprskim magistrskim študentom.

Tema predavanja je bila trajnostna in inteligentna mesta. Dejstvo, da se urbano prebivalstvo v mestih nezadržno povečuje, nas pripelje do ugotovitve, da bi morali zgraditi eno milijonsko mesto na teden, da bi zadostili vsem potrebam priseljevanja. Gost iz prakse je osvetlil težavo, s katero se srečujejo urbanisti in arhitekti pri trajnostnem planiranju in ustvarjanju, tako s prostorskega in ekonomskega kot tudi s političnega in socialnega vidika. Po predavanju se je razvila zanimiva razprava o izzivih, s katerimi se urbanisti in arhitekti srečujejo, ter o tem, kako se teh izzivov lotevajo.

20. december 2018 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo