Gost iz prakse: predstavitev javnih storitev, ki jih izvaja AJPES

Včeraj, 22. oktobra 2015, je v okviru predmeta Uvod v teorijo prava pri izr. prof. dr. Danili Djokić potekalo predavanje o javnih storitvah, ki jih izvaja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Gosta iz prakse sta bila mag. Sandi Kravanja, vodja izpostave AJPES Koper, in Lidija Pahor, področna svetovalka na točki VEM.

Vizija AJPES je postati vodilna nacionalna institucija, ki uporabniku prijazno zagotavlja podatke in informacije za pregledno nacionalno in evropsko okolje, njegovo poslanstvo pa je na enem mestu zbirati in posredovati podatke o poslovnih subjektih zainteresirani javnosti s ciljem zagotavljati transparentno mikro in makro gospodarsko okolje, je uvodoma povedal gost iz prakse mag. Sandi Kravanja. Njihovi glavni cilji so soustvarjati transparentno gospodarsko okolje, spodbujati elektronsko izmenjavo podatkov in informacij ter postati pomemben ponudnik bonitetnih in drugih tržnih storitev.

V nadaljevanju je mag. Kravanja predstavil internetno stran AJPES, na kateri imamo možnost vpogleda v vse registre, letna poročila in statistiko vseh obstoječih podjetij v Sloveniji. V današnjih časih je velika prednost imeti vpogled v finance oziroma pravna in poslovna stanja, zlasti zaradi zavarovanja lastnih interesov ter interesa organizacije ali podjetja, zato AJPES shranjuje in obnavlja vse potrebne podatke v poslovni register Slovenije. Poslovni register je osrednja baza podatkov o vseh poslovnih subjektih s sedežem na območju Republike Slovenije, ki opravljajo pridobitno ali nepridobitno dejavnost o njihovih delih in o podružnicah tujih podjetij. Povedal je, da je za vpogled v register potreben uporabniški račun. Za kratko analizo smo dobili vpogled v statistiko prijavljenih dejavnosti, v katerih je največ registriranih samostojnih podjetnikov, in sicer okoli 83.000, sledijo jim gospodarske družbe, teh je 71.000, ter različna društva, ki jih je 23.000. Za iskanje po poslovnem iskalniku moramo poznati iskalne pogoje, npr. iskati po oblikah podjetja, dejavnosti, mestih. Pojasnil je tudi, da je TRR (transakcijski račun) register enotna informatizirana baza podatkov o transakcijskih računih in imetnikih TRR. V iskalniku TRR so javno objavljeni vsi poslovni objekti za vse fizične osebe s poslovnimi dejavnostmi. Eden od pomembnih predstavljenih registrov je tudi o zastavnih in zarubljenih premičninah. V register sodijo vse premične stvari razen čolnov, ki imajo svoj register. Register je razvrščen po tipih premičnin. Zelo dobra lastnost tega registra je, da se lahko kupec neke premičnine najprej informira o samem lastništvu in verodostojnosti premičnine, preden se jo odloči kupiti. Mag. Kravanja je opozoril tudi na objave sodnih zadev v zvezi z insolventnostjo in stečaji podjetja. Prikazani so bili primeri dolžnikov in različnih informacij o dražbah, primeri osebnih stečajev. Na spletni strani AJPES lahko vidimo sklepe sodišč, organizacijo javnih in zasebnih dražb ter število vseh stečajev v procesu ali v končanem postopku. Gost iz prakse je nekaj besed namenil tudi javnim objavam letnih poročil, v katerih so objavljena tekoča poročila podjetij, društev, političnih strank, gospodarskih združb. Predstavil je model BON, ki pomeni bonitetno oceno po modelu AJPES. V bonih so predstavljeni izračuni izkazov podjetij ali združb, ki jih bodo v stečaj predlagali revizorji in strokovnjaki. Te izračune je mogoče tudi dobiti – za plačilo 60 evrov dobimo bon 1, v katerem je predstavljena boniteta poslovanja pravne osebe zasebnega ali javnega prava, 16 evrov pa plačamo za bon 2, ki vsebuje informacije o tekoči plačilni sposobnosti.

Za konec naj napišem, da je uradnemu viru podatkov treba zaupati in si s tem zagotoviti realne in dnevno sveže informacije, kar nam omogoča tudi AJPES. 

         

Zapis: Senmir Jasika

 

23. oktober 2015 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo