Gost iz prakse študentom predstavil managerske metode

V ponedeljek, 14. novembra 2016, je doc. dr. Aleksander Janeš v okviru predmeta Strukturiranje organizacije za dodiplomske študente Fakultete za management v Kopru gostil Rajka Novaka, svetovalca/vodja projektov in prokurista družbe MRR.

Gost iz prakse Rajko Novak je v svoji več kot 20-letni svetovalni praksi sodeloval s številnimi slovenskimi organizacijami iz gospodarstva in javnega sektorja, predvsem na področjih kakovosti in sistemov vodenja, managementa poslovnih procesov, strateškega vodenja in poslovne odličnosti. V okviru sodelovanja s Slovenskim inštitutom za kakovost in meroslovje (SIQ) je vodilni presojevalec za sistem vodenja kakovosti, strokovni vodja šole kakovosti in predavatelj. Je soavtor knjige Upravljanje poslovnih procesov. Vse od začetka projekta Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) je vodilni ocenjevalec. Je licencirani trener EFQM.

Predavanje je zajelo kratek pregled relevantnih raziskav o ocenjevanju managerskih orodij s strani njihovih uporabnikov tj. managerjev samih. Po tem je gost iz prakse predstavil postavitev strateške sheme na osnovi izbranih ciljev študentov ter s tem načina uporabe orodja BSC ali sistema uravnoteženih kazalnikov, ki je orodje za vizualen opis strategije in podpora za izvedbo opisane strategije. Študenti so na kratki vaji ocenjevali dva od pomembnih kazalnikov Fakultete za management: prehodnost dodiplomskih študentov po letnikih in mednarodno izmenjavo študentov.

Odziv študentov je bil izjemno pozitiven glede vsebine predavanja. Tudi v prihodnje si na predavanjih želijo čim več praktičnih primerov in praktičnih izkušenj v podjetjih.

 

 

 

21. november 2016 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo