Gost iz prakse: Večina ljudi jemlje plačevanje davkov kot obremenitev

V okviru predmeta Kontroling je doc. dr. Mateja Jerman v sredo, 5. aprila 2017, gostila predstavnika za odnose z javnostmi na Finančni upravi Republike Slovenije Stojana Glavača, ki je dodiplomskim študentom v Kopru predstavil davke v sodobni družbi.

Gost iz prakse nam je uvodoma pripravil pregled zgodovine davkov, potem pa predstavil davke v sodobni družbi, zakaj je pomembno plačevati davke in kakšen je namen porabe davčnih prihodkov, izpostavil pa je še družbene posledice zaradi izogibanja izpolnjevanja davčnih obveznosti. Predstavil nam je tudi nov projekt davčnega opismenjevanja mladih, s katerim širijo ozaveščenost med mladimi o pomembnosti davkov ter plačevanja davkov. Skozi predavanje smo slišali veliko zanimivih primerov iz zgodovine davkov, saj njihov obstoj seže daleč v preteklost. Najbolj nama je ostal v spominu primer davka na brado.

Poleg omenjenega smo izvedeli veliko tudi o delovanju Finančne uprave Republike Slovenije. Večina ljudi jemlje obveznost do plačevanja davkov kot dodatno obremenitev, za katero menijo, da od nje nimajo dejanske protiusluge. Prav zaradi plačevanja davkov imamo urejeno infrastrukturo, pitno vodo, brezplačno zdravstvo in šolstvo ..., česar bi se morali vsi dobro zavedati. FURS je prav s projektom Vklopi razum, zahtevaj račun uspel zvišati raven kulture plačevanja davkov ter s pomočjo sodelujočih v nagradni igri opazno zmanjšal davčne utaje v Sloveniji.

Predavanje je bilo zelo koristno in poučno, saj smo izvedeli veliko novega in zanimivega. Študenti si želimo še več takšnih predavanj gostov iz prakse.

 

Zapis: Valentina Novak in Beti Andlovic, študentki 3. letnik univerzitetnega programa Management

11. april 2017 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo