Gostili smo avstrijske študente

V četrtek, 12. aprila 2018, je Fakulteta za management gostila visokošolske učitelje in študente Fakultete za management avstrijske univerze uporabnih znanosti.

Visokošolski učitelji in študenti Fakultete za management avstrijske univerze uporabnih znanosti (University of Applied Sciences Upper Austria) so našo fakulteto obiskali že lani, in sicer v okviru enotedenske strokovnega ekskurzije po Sloveniji. Tudi letos so v program strokovne ekskurzije vključili postanek na naši fakulteti.

Skupina 60 študentov, ki so jih spremljali dr. Margarethe Überwimmer, dekanja fakultete in predstojnica katedre za področje globalne trgovine in trženja, Robert Füreder, namestnik predstojnice katedre za področje globalne trgovine in trženja, in Denise Hurch, znanstvena sodelavka, si je v dopoldanskem času ogledala slovensko pristanišče Luko Koper, popoldne pa smo jih sprejeli na naši fakulteti.

Uvodoma jih je pozdravil prodekan za mednarodno sodelovanje doc. dr. Igor Rižnar. Sledilo je predavanje, ki ga je za gostujoče študente izvedel doc. dr. Armand Faganel. Najprej jim je predstavil organiziranost Univerze na Primorskem ter programe Fakultete za management. Seznanil pa jih je tudi z osnovnimi gospodarskimi, političnimi in zemljepisnimi podatki o Sloveniji. Po uvodnem ogrevanju je sledilo še predavanje o poslovanju v Sloveniji, davčnem sistemu, poslovni kulturi in podjetniškem okolju ter povsem praktični nasveti glede ustanavljanja podjetij, vodenja sestankov, pogajanj in razvijanja poslovnih odnosov.

Po končanem predavanju so si ogledali še Koper. Po Kopru jih je popeljal predsednik ŠS UP FM Matej Kekič.

Obisk avstrijskih študentov na FM

13. april 2018 | FM | Mednarodno sodelovanje

Družbena omrežja

Kazalo