Gostili smo predsednico organizacije Ekologi brez meja

V ponedeljek, 15. oktobra 2018, je prof. dr. Roberto Biloslavo pri predmetu Zeleno gospodarstvo gostil Uršo Zgojznik, predsednico okoljske nevladne organizacije Ekologi brez meja.

Urša Zgojznik je v okviru svojega predavanja predstavila ključna okoljevarstvena vprašanja, ki karakterizirajo sodobno družbo. Ta vprašanja nas kot posameznike ne smejo pustiti pasivne, ampak moramo poiskati možne alternativne rešitve. Med temi se izrazito spodbuja razvoj koncepta krožnega gospodarstva. Delovanje po tem konceptu lahko pomembno prispeva k doseganju t. i. Zero Waste (tj. brez odpadkov). Pa vendar to še ne bo dovolj, če ne bomo vsi skupaj spremenili našega vedenja tako v vlogi potrošnikov kakor tudi aktivnih državljanov. Zgolj sprememba vedenja je tisto, kar nas lahko reši pred resnimi okoljskimi posledicami, za kar pa je najprej treba temeljito zavedanje in razumevanje samega problema in našega prispevka temu.

Zero Waste je etičen, ekonomski, učinkovit in vizionarski cilj, ki vodi družbo v spremembo življenjskega stila in navad ter k posnemanju trajnostnih naravnih ciklov, kjer so vsi odpadni materiali surovina za nekoga drugega. Zero Waste pomeni oblikovanje in upravljanje izdelkov in procesov tako, da se zmanjša volumen in toksičnost odpadkov, ohranja ter predela vse materiale in se jih ne sežiga ali odlaga. Implementacija Zero Waste bo preprečila vsakršne izpuste v zemljo, vodo ali zrak, ki bi lahko ogrozili zdravje ekosistemov, ljudi, živali ali planeta (definicija Zero Waste, kot jo je sprejela Mednarodna Zero Waste zveza (Zero Waste International Alliance).

Predmet Zeleno gospodarstvo se izvaja v okviru magistrskega študijskega programa Management trajnostnega razvoja. Program je namenjen vsem, ki verjamejo, da je z znanjem in ustreznimi vrednotami mogoče pozitivno spremeniti okolje, v katerem delajo in živijo, ki želijo aktivno delovati pri usmerjanju politike organizacij in države do vprašanj trajnostnega razvoja okolja, družbe in gospodarstva ter se profesionalno ukvarjajo z okoljskimi, prostorskimi, socialnimi in razvojnimi komponentami v družbi.

 

  

18. oktober 2018 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo