Gostja iz prakse o izvršbi v teoriji in praksi

V torek, 8. novembra 2016, smo imeli študenti 1. letnika univerzitetnega študijskega programa Management v okviru predmeta Uvod v teorijo prava pri izr. prof. dr. Danili Djokić predavanje gostje iz prakse – okrajne sodnice Aleksandre Mirc Gombač o izvršbi v teoriji in praksi.

Aleksandra Mirc Gombač je vodja enotnega izvršilnega oddelka okrajnih sodišč Ilirska Bistrica, Postojna in Sežana (iz Okrajnega sodišča Koper) in okrajna sodnica od leta 1996. Ves čas sodi na civilnem področju, zadnjih nekaj let pa je specializirana na izvršilnem in zemljiškoknjižnem področju. Izvršilne zadeve rešuje na sodiščih v Kopru, Ilirski Bistrici, Postojni in Sežani. Zemljiškoknjižne pa za območje celotnega koprskega okrožja.

Gostja iz prakse nam je predstavila temeljne pojme o sodni izvršbi, dražbah, izvršiteljih, licitacijah in rubežu (popis dolžnikovih premičnin ali nepremičnin, s prodajo katerih se poplača njegov dolg). Izvedeli smo, kdo je v sodni izvršbi obtoženec ali dolžnik in kdo je upnik (oseba, ki terja) ter kako lahko upnik vloži zahtevo za izvršbo (npr. elektronsko prek portala e-sodstvo). Okrajna sodnica nam je pojasnila tudi nekatere pojme, kot so verodostojna listina, sodna poravnava, notarski zapis, pravnomočna sodba, pravnomočnost sklepa, prisilna poravnava, začasne in predhodne odredbe ipd.

Študenti smo imeli možnost videti zanimive primere sodiščnih listin in se tako seznaniti z predlogom o izvršbi, sklepu o izvršbi, sklepu za delež družbenika ter sklepu o preživnini. Zanimivo je bilo tudi, ko nam je predavateljica predstavila nekaj primerov sodnih izvršb iz svojega vsakdanjega življenja.

Gostja iz prakse nam je v svojem predavanju predstavila tudi dva nova zakona, in sicer Zakon o izvršbi in zavarovanju in Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.

Predavanje gostje iz prakse je bilo zelo zanimivo, saj smo izvedeli veliko novega. Tudi v prihodnje se veselimo podobnih obiskov, saj nam predavanja gostov iz prakse bogatijo naš mozaik znanj, ki jih dobimo pri predavanjih, in nam te hkrati tudi popestrijo.

 

Aleš Kaluža, študent 1. letnika univerzitetnega študijskega programa Management

 

10. november 2016 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo