Gostja iz prakse o nagrajevanju delovne uspešnosti v praksi

Pri predmetu Management kadrov na podiplomskem študijskem programu Management v Škofji Loki je kot gostja iz prakse predavala specialistka nagrajevanja tovarne Vilma Čefarin iz podjetja Goodyear Dunlop Sava Tires. V svojem predavanju je predstavila nagrajevanje delovne uspešnosti v praksi.

Vilma Čefarin je v podjetju Goodyear zaposlena kot specialistka za nagrajevanje tovarne. Zato je bil v ospredju gostujočega predavanja sistem nagrajevanja proizvodnih delavcev, kajti to je v praksi običajno trd oreh na kadrovskem področju. Sistem nagrajevanje v njihovem podjetju spodbuja zaposlene k aktivni prisotnosti na delovnem mestu, veliko poudarka je na zagotavljanju ustrezne varnosti in zdravja. Ponosni so tudi na sistem nagrajevanja zaposlenega meseca in leta, kar tudi finančno nagradijo. Učinkovitost predavanja se je izkazala tudi s številnimi vprašanji študentov.

 

18. maj 2016 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo