Gostja iz prakse o sindikalnem gibanju

Pri predmetu Sociologija dela na dodiplomskem študijskem programu Management v Kopru je kot gostja iz prakse predavala mag. Staša Pernat Lesjak, izvršna sekretarka za sindikalno izobraževanje in usposabljanje, vseživljenjsko učenje, sistem pridobivanja in izvajanja projektov v ZSSS ter sistem informiranja v ZSSS. V svojem predavanju je predstavila kronološki pregled sindikalnega gibanja, pomen sindikatov in njihovo delovanje.

Mag. Staša Pernat Lesjak je kot izvršna sekretarka pri ZSSS zadolžena za sindikalno izobraževanje, vseživljenjsko učenje, vodenje projektov in informiranje. Med drugim je na ZSSS, kjer je zaposlena od leta 2007, sodelovala pri ustanovitvi odbora za mlade in Sindikalne akademije. Kot poznavalka je študentom  v predavanju z naslovom Sindikalno gibanje – od družbenih premikov do posameznika to osvetlila iz različnih zornih kotov – lahko bi rekli, da je pripravila “malo šolo” sindikalnega gibanja. Generaciji študentov, ki jim sindikalno gibanje ni (dovolj) poznano, je predstavila najprej pravne osnove sindikalnega organiziranja, približala začetke združevanja delavcev v sindikate in orisala kratko zgodovino. Velik poudarek je bil na pravicah in dosežkih sindikalnega gibanja za delavstvo kot tudi za družbo sploh, prav tako pa tudi na izzivih, ki jih sodobni čas postavlja pred sindikate. Mag. Staša Pernat Lesjak je v svojem poučnem, zanimivem in še kako aktualnem predavanju študentom prikazala tako makro kot mikro raven sindikalnega gibanja.

30. marec 2016 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo