Gostja iz prakse o socialnem podjetništvu

Pri predmetu Socialno podjetništvo in socialne inovacije je v torek, 17. aprila 2018, prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel gostila predstavnico socialnega podjetja AD Formandum Majo Humar.  

Gostja iz prakse nam je na začetku na kratko predstavila vlogo njihovega podjetja in dejavnost, ki jo opravlja. Ukvarjajo se s poklicnim izobraževanjem oziroma usposabljanjem, tj. ponujajo poklicne kvalifikacije za odrasle. Njihovo podjetje sestavlja devet zaposlenih in nemalo drugih deležnikov. Delujejo v Italiji, na tržaškem in goriškem območju, kjer je socialno podjetništvo sploh dobro razvito. Trende na tem področju smo lahko razbrali tudi iz statističnih izpisov, ki nam jih je v okviru predavanja pripravila gostujoča predstavnica podjetja. Pomembno vlogo pri njihovem delovanju in podpiranju podjetja ima tudi Slovenska narodna skupnost v Italiji. Vse potencialne presežke sredstev pa v AD Formandumu namenjajo razvoju podjetja, predvsem notranjemu izobraževanju.

Predavanje je bilo izvedeno pod okriljem projekta Nuvolak2 (Interreg Italia-Slovenija).

 

Zapis: Andrej Gobina, študent 2. Letnika magistrskega študijskega programa Inoviranje in podjetništvo

18. april 2018 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo