Gostujoče predavanje: dr. Guido Bortoluzzi - Vabilo

 

 

Fakulteta za management

Univerze na Primorskem

 

 

vabi v sklopu projekta

UP in svet – mednarodna vpetost Univerze na Primorskem

na gostujoče predavanje

 

z naslovom

 

FROM TECHNOLOGICAL TRAJECTORIES TO MARKETS ADJACENCIES:

HOW TECHNOLOGICAL EVOLUTION IN OPENING NEW MARKET SPACES

 

Predaval bo
 

doc. dr. Guido Bortoluzzi

 

Università degli Studi di Trieste

 

Koper ǀ 20. maj 2015 ǀ od 9. do 16. ure

Fakulteta za management, predavalnica B6 (Trg Brolo 12)


Dr. Guido Bortoluzzi je docent na področju inovacijskega managementa na Oddelku za gospodarstvo, management, matematiko in statistiko ''Bruno de Finetti'' na Univerzi v Trstu (Italija). Doktoriral je s področja managementa na Univerzi Ca Foscari v Benetkah. Je predavatelj managementa inovacij in inovacijskih strategij. Kot gostujoči predavatelj je predaval v številnih mednarodnih ustanovah po svetu. Kot raziskovalec pa se ukvarja z naslednjimi področji: MSP, strategija in mednarodno poslovanje. Izsledke svojih raziskav objavlja v številnih mednarodnih revijah (Harvard Business Review – nemška izdaja, International Marketing Review, European Management Journal, Journal for International Business and Enterprise Development, Transformations in Business & Economics).

O predavanju:

V okviru prvega dela predavanja (dopoldne) bodo študenti spoznali štiri gonilne sile inovativnosti, ki spodbujajo tržne in panožne spremembe: 1. Poslovni model in konkurenca, temelječa na platformah; 2. Od proizvoda do storitev in uporabniških izkušenj; 3. Od strateškega načrtovanja do strateške agilnosti; 4. Od »tehnoloških trajektorijev« do »tržnih soseščin«. Prvi del se bo zaključil z delom po skupinah.

V okviru drugega dela predavanja bodo študenti delali po skupinah z managerskim orodjem, ki ga je razvil V. Kumar (2013) – Konvergenčno mapo. Namen vaje je razviti novo poslovno zamisel s kombinacijo različnih »tehnoloških trajektorijev«.

14. maj 2015 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo