Gostujoči predavatelj o ekonomski in monetarni uniji

Konec aprila (24. in 26. aprila 2017) je v okviru predavanj pri predmetu Ekonomska politika na magistrskem študijskem programu Ekonomija in finance pri prof. dr. Štefanu Bojnecu predaval gostujoči predavatelj dr. Dániel Homolya z Univerze Karoli Gáspár v Budimpešti.

Dr. Dániel Homolya je finančni ekonomist, vodja upravljanja s finančnimi tveganji v Skupini MOL, višji predavatelj na Univerzi Karoli Gáspár v Budimpešti. Doktoriral je na Univerzi Corvinus v Budimpešti na področju upravljanja s tveganji. Pred tem je pridobil izkušnje pri centralni banki Madžarske na področju finančne stabilnosti in monetarne politike. Delal je tudi pri Erste Bank na Madžarskem.

Glavna tema predavanja je bila ekonomska in monetarna unija (EMU) v Evropi s poudarkom na vlogi Evropske centralne banke (ECB), izzivih in odnosu s srednje- in vzhodnoevropskimi državami. Gostujoči predavatelj je predstavil stroške in koristi monetarne unije ter osnovne nastavitve za EMU ter osnovne bilančne postavke ECB, osnovne podatke in cilje denarne politike in instrumentov ECB s posebnim poudarkom na nekonvencionalnih orodjih (kvantitativnega popuščanja). Predstavljeni so bili tudi fiskalni problemi v EMU s poudarkom, kako bi proračunska unija vplivala na delovanje monetarne unije. Dr. Homolya se je v predavanju dotaknil tudi vprašanja finančne stabilnosti in nadzora bančnega poslovanja, novega evropskega bančnega in finančnega regulativnega in nadzornega okvira (npr. Evropski odbor za sistemska tveganja, Evropski nadzorni organi: Evropski bančni organ, Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine, Evropski organ za vrednostne papirje in trge, nov nadzorni mandat ECB), ki spremlja finančni trg. Ob koncu predavanja pa je gostujoči predavatelj nekaj besed namenil še tematiki pristopa v evroobmočje ter predstavil različne izkušnje držav srednje in vzhodne Evrope, ki so že članice evroobmočja (Slovenija, Slovaška in Estonija), izzive in različne nastavitve držav, ki se še niso pridružile evroobmočju (predvsem Češka, Madžarska in Poljska). Kot vaja v času predavanj je bila izvedena "simulacija" predlogov kot "pred srečanje" pred sejo upravnega sveta ECB, da si študenti ustvarijo svoj pogled, kaj bi predlagali, če bi sami bili člani sveta ECB.

 

Foto: Fotoarhiv Univerze Karoli Gáspár

 

 

3. maj 2017 | FM | Mednarodno sodelovanje

Družbena omrežja

Kazalo