Gostujoči predavatelj predaval o vlogi osebnostnih dimenzij pri delovni uspešnosti

Ta teden Fakulteta za management gosti dva gostujoča predavatelja s kanadske univerze Lethbridge, prof. dr. Richarda Perlowa in prof. dr. Lori Kopp. V torek, 29. marca 2016, so študenti v študijskem središču Fakultete za management v Škofji Loki pri predmetu Psihološki vidiki organizacijskega vedenja poslušali predavanje prof. dr. Richarda Perlowa z naslovom The interactive effect of conscientiousness and neuroticism on the job performance of Chinese customer service representatives.

Gostujoči predavatelj prof. dr. Richard Perlow je najprej predstavil svojo fakulteto, njene programe in okolje, v katerega je umeščena. Nato je predstavil raziskavo, v kateri sta dr. Perlow in soavtorica proučevala vlogo osebnostnih dimenzij vestnosti in čustvene stabilnosti pri delovni uspešnosti zaposlenih svetovalcev v kitajskih klicnih centrih. Prišla sta do zanimivih ugotovitev, in sicer da se na izbranem vzorcu obe izbrani osebnostni lastnosti povezujeta z delovno uspešnostjo, vendar se je kot ključna izkazala prav čustvena stabilnost, ki v večji meri kot vestnost napoveduje delovno uspešnost v stresnem in z negativnimi čustvenimi dogodki  obremenjenem delovnem okolju klicnih centrov.

V sklepnem delu svojega predavanja je dr. Perlow predstavil kulturne posebnosti kanadskega poslovnega okolja, ki so pokazale na nekaj presenetljivih značilnosti kanadske kulture. S humornim kvizom, ki ga je gost pripravil ob koncu svojega predavanja, smo preverili svoje znanje ter med drugim spoznali, da je Lacrosse kanadski nacionalni šport ter da Kanadčanov ni vljudno spraševati o razlikah med Kanado in ZDA.

 

30. marec 2016 | FM | Mednarodno sodelovanje

Družbena omrežja

Kazalo