Informativni dnevi za podiplomski študij

V tem tednu so na Fakulteti za management v Kopru ter v študijskih središčih fakultete v Celju in Škofji Loki potekali informativni dnevi za podiplomske študijske programe 2. in 3. stopnje.

Fakulteta za management je poslovna šola z 20-letno tradicijo ter vrhunskimi raziskovalnimi in izobraževalnimi referencami. Mesto v krogu najboljših poslovnih šol si utrjuje s sistemskim pristopom k zagotavljanju kakovosti, mednarodno primerljivimi in sodobnimi študijskimi programi ter članstvom v številnih uglednih mednarodnih združenjih. Lani je pridobila tudi mednarodno akreditacijo FIBAA za magistrski študijski program Management.

Fakulteta se zaveda pomembnosti izobraževanja za povečanje uspešnosti gospodarstva in razvoj družbe, zato našim študentom nudimo vrhunska znanja s področij managementa, ekonomije in prava ter politologije.

Ključne prednosti študija na naši fakulteti so individualna skrb za študente in fleksibilnost, tutorski sistem, sodobne metode poučevanja in e-študij, interdisciplinarnost, možnost opravljanja dela študija v tujini, kvartalna izvedba predmetov s sistemom sprotnega študija ter vključevanje strokovnjakov iz prakse v študijski proces. Vsa predavanja na podiplomskih študijskih programih potekajo v popoldanskem času.

Študijski programi Fakultete za management so sodobni in mednarodno primerljivi. Študij na fakulteti, ki je članica skupine najboljših evropskih poslovnih šol, daje vrednost pridobljeni diplomi in omogoča študijsko in profesionalno mobilnost. Tesen stik z gospodarstvom omogoča našim študentom mreženje in jim odpira vrata v poslovni svet.

Fakulteta za management razpisuje za študijski leto 2016/2017 šest magistrskih študijskih programov: Management (v slovenščini in v angleščini), Ekonomija in financeManagement trajnostnega razvoja, Pravo za management in Politologija ter nov študijski program Inoviranje in podjetništvoRedni študij na 2. stopnji je brezplačen za vse, ki še nimajo univerzitetne izobrazbe (po programih, sprejetih pred 11. 6. 2004) oziroma 7. ravni izobrazbe.

Za vse, ki želite svoje znanje poglobiti in nadgraditi z najnovejšimi znanstvenimi dognanji Fakulteta za management razpisuje doktorski program Management.

Študijske programe so predstavili prodekan doc. dr. Igor Stubelj, prodekanja doc. dr. Elizabeta Zirnstein, prof. dr. Roberto Biloslavo, prof. dr. Mirko Markič, prof. dr. Mitja Ruzzier, izr. prof. dr. Tonči A. Kuzmanić, prof. dr. Borut Likar, izr. prof. dr. Andrej Bertoncelj, izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal, doc. dr. Peter Štrukelj, doc. dr. Armand Faganel, asist. dr. Igor Bijuklič in viš. pred. mag. Primož Turk ter strokovni sodelavci fakultete.

Vse, ki ste zamudili majske informativne dneve, vabimo na informativne dneve v juniju in septembru.

Podrobnejše informacije o podiplomskih študijskih programih ter o vpisu na našo fakulteto najdete tudi na naslednjih povezavah:

 

20. maj 2016 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo