IN.KAMS - s projektom do novih vsebin študijskih programov

Projekt IN.KAMS, katerega namen je bil oblikovanje vsebin za nov univerzitetni študijski program ali predmete s področja vodenja ključnih kupcev in prodaje, se s koncem meseca zaključuje. Vodilni partner projekta je bila Universita Politecnica delle Marche in prof. dr. Cardinali Silvio, Univerzo na Primorskem pa so zastopali prof. dr. Anita Trnavčević kot vodja projekta, sodelovala sta na začetku izvedbe doc. dr. Aleš Lipnik, kasneje pa doc. dr. Armand Faganel, za strokovno-administrativno podporo pa je skrbela Mihaela Kosančič.

V projekt je bilo vključenih 20 študentov Fakultete za management, ki so med drugim posneli 4 kratke filme ter sodelovali pri testiranju študijskih materialov. Njihove povratne informacije in izkušnje v projektu so pomembno vplivale na oblikovanje končnih vsebin. Prav tako pa so študenti uspešno sodelovali in izvedli raziskovalni del v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, CPU, za kar so prejeli tudi potrdila.

Projekt je vsebinsko bogat in obsežen, saj so poleg posnetka stanja in teoretičnih izhodišč, t.i. edutainmenta ter izobraževanja s pomočjo kratkih filmov (movie education), nastale zbirke vsebin, avtorskih tekstov ter video filmov, ki jih študenti samostojno ali pa z učitelji v predavalnici lahko uporabijo pri študijskem procesu.

Projekt je bil dobro sprejet pri udeležencih v vseh sodelujočih univerzah, tako v Španiji, Bolgariji, na Poljskem ter v Italiji in Sloveniji. Več informacij je dostopnih na www.inkams.eu.

 

29. oktober 2019 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo