Inovativni poslovni model na treh stebrih trajnostnega razvoja se bo začel uvajati v navtična podjetja

Projektna skupina sodelavcev Fakultete za management in Fakultete za turistične študije (obe Univerza na Primorskem), ki jo vodi prof. dr. Roberto Biloslavo, je v mednarodnem projektu iBlue dosegla že nekaj pomembnih rezultatov, med drugim je oblikovala inovativni poslovni model za podjetja v navtični industriji. Namen projekta je namreč vzpostaviti trajnostne poslovne modele in povezati podjetja v navtičnem sektorju v transnacionalno mrežo na območju Sredozemlja.

Za namen projekta je projektna skupina pripravila popis slovenskih podjetij v navtični panogi, ki obsega pregled podjetij po dejavnostih in osnovne podatke o njihovem poslovanju. Baza je del skupne baze evropskih mediteranskih podjetij v navtični panogi. Na podlagi analize podjetij, obstoječih potreb in trendov v navtiki so se oblikovali trajnostni indikatorji za panogo ter sistem za spremljanje doseganja indikatorjev na ravni podjetij, regij in države. Iz baze podjetij so bila izbrana in analizirana tri podjetja, ki predstavljajo primer dobre prakse v navtični panogi (Marina Portorož, Seascape, Mennyacht). Popisi dobrih praks so prav tako del širše sredozemske baze, ki bo dostopna tako raziskovalcem kot gospodarstvu za pomoč pri njihovem delovanju.

Podjetja so povezana tudi z drugim pomembnim dosežkom, to je kanvas trajnostnega poslovnega modela, ki temelji na treh stebrih trajnostnega razvoja (ekonomskem, družbenem in okoljskem). Poleg kanvasa so člani skupine razvili tudi metodologijo za uvajanje tovrstnega poslovnega modela v podjetja.

V naslednji fazi projekta se bo delo še bolj aktivno usmerilo v sodelovanje z gospodarstvom. Člani ekipe bodo podjetjem, ki bodo izkazala interes za sodelovanje, predstavili metodologijo razvoja trajnostnega poslovnega modela in ga pilotno preizkusili. Z uvajanjem novega poslovnega modela bodo podjetja lahko posodobila svoje poslovanje v smeri večje inovativnosti in s tem tudi konkurenčnosti ob upoštevanju smernic trajnostnega razvoja. Poleg preizkušanja modela v posameznih podjetjih bo skupina v sodelovanju s Slovenskim združenjem proizvajalcev navtične industrije pripravila predstavitev metodologije in dosežkov projekta širši skupini podjetij iz navtične industrije.

Projekt iBLUE se izvaja v okviru programa Interreg Mediteran, sofinanciran je iz evropskih sredstev za regionalni razvoj v obsegu več kot dva milijona evrov za dobo treh let. Vodilni partner projekta je Univerza iz Vidma (Universita' di Udine). Poleg Slovenije v projektu sodeluje še osem držav z območja Sredozemlja: Albanija, Ciper, Francija, Grčija, Hrvaška, Italija, Portugalska in Španija. Večina sodelujočih v projektu je organizacij iz gospodarstva.

 

Zapis: Katarina Košmrlj

 

Preberite še:

 

 

19. september 2018 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo