Izobraževanje 1/26

V okviru predmetov dodiplomskega študija Management of Sustainable Development in Od Ideje do izdelka smo gostili gospoda Marka Krajnerja, lastnika in direktorja svetovalnega podjetja 3ZEN d.o.o., ki se ukvarja s sistematičnim izboljševanjem in inoviranjem procesov in izdelkov.

Objavljen je razpis za vpis v podiplomske študijske programe v študijskem letu 2019/2020, in sicer za magistrske študijske programe in za doktorske študijske programe. Prijava na razpis bo odprta od 8. aprila 2019 naprej.

Fakulteta za management v študijskem letu 2019/2020 razpisuje naslednje podiplomske študijske programe:

magistrski študijski program Management (tudi v angleščini),

magistrski študijski program Ekonomija...

Družbena omrežja

Kazalo