Izobraževanje zaposlenih FM za uporabo programa Turnitin

Na Fakulteti za management si nenehno prizadevamo še izboljšati kakovost izvajanja študijskih programov. Pri tem poskušamo uporabljati najnovejša orodja, ki omogočajo učiteljem in študentom čim bolj uspešno delo in kakovostno podporo pri študiju.

Ena od oblik podpore je tudi program Turnitin, ki je pri nas najbolj znan kot program za preprečevanje plagiatorstva, ponuja pa mnogo več. Možnosti njegove uporabe je na naši fakulteti v septembru predstavil predstavnik podjetja Turnitin Eduard Goll Kevesić. Poleg odkrivanja neoriginalnih besedil pomeni pomembno podporo študentom pri pisanju seminarskih nalog, diplomskih nalog in drugih pisnih izdelkov, tako da jih samodejno opozarja, kaj še lahko izboljšajo, učiteljem pa nudi tudi podporo pri ocenjevanju pisnih izdelkov in pri povratni informaciji posameznemu študentu.

Uporabo programa smo na Fakulteti za management sistemsko vpeljali v študijskem letu 2015/2016. V ta namen smo 17. novembra v Škofji Loki ter  20. in 23. novembra v Kopru izpeljali izobraževanje za učitelje in sodelavce fakultete za uporabo programa v pedagoškem procesu v povezavi z rabo v e-učilnici. Izobraževanje je vodila izr. prof. dr. Viktorija Florjančič.

25. november 2015 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo