Ključni sta inovativnost in zavezanost vseh zaposlenih k razvoju

V sredo, 20. aprila 2016, je v študijskem središču Fakultete za management v Škofji Loki potekalo predavanje gostje iz prakse dr. Jožice Rejec, predsednice uprave podjetja Domel Holding, d. d. Predavanje z naslovom Inovativno in družbeno odgovorno podjetje je potekalo v okviru raziskovalnega seminarja za podiplomske študente, namenjeno pa je bilo tudi vsem drugim študentom in zunanji javnosti.

Dr. Jožica Rejec, prejemnica nagrade GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke v letu 2015, je v svojem predavanju orisala pot, ki jo je podjetje Domel prehodilo od sledilca na trgu do enega vodilnih podjetij na trgu sesalnih enot. Čeprav je podjetje močno izvozno naravnano, je obenem močno vpeto v lokalno okolje.

Na celotni prehojeni poti sta za uspeh podjetja ključni inovativnost in zavezanost vseh zaposlenih k razvoju. Podjetje z več kot 1100 zaposlenimi ima jasno vizijo, obenem pa se v podjetju zavedajo, da je treba iskati vedno boljše rešitve, ker so razmere na svetovnih trgih vedno bolj dinamične.

Razlikujejo dve vrsti inovacij, in sicer načrtovane inovacije prek razvojnih projektov in izboljšanih kompetenc ter nenačrtovane, spontane inovacije. Za inovacije je običajno potrebnih od tri do pet let, v povprečju dve leti raziskav in razvoja ter nato v povprečju še dve leti industrializacije. Posledično je 40 odstotkov izdelkov mlajših od treh let. Vsaka nova generacije izdelkov se ponaša s porabo manj materialov in z boljšimi izkoristki.

Pomembnost inovacij se kaže tudi na področju ekologije in energetike. Zaradi višjih izkoristkov njihovih izdelkov na programih sesalnih enot in prezračevalnih sistemov v zadnjih šestih letih znašajo prihranki proizvedene električne energije v evropskem merilu kar za dve hidroelektrarni velikosti HE Vrhovo.

Izvajajo program, s katerim spodbujajo, da zaposleni dajejo predloge za prihranke pri organizaciji in proizvodnji. S pomočjo takšnih predlogov so samo v preteklem letu prihranili pol milijona evrov.

Z dobro organiziranim in načrtovanim delom je mogoče prihraniti veliko časa ter ustrezno povečati učinkovitost. Različne ideje, ki so dobro utemeljene, so zaželene, saj je tako mogoče priti do realizacije največjega potenciala. V podjetju so stalno prisotna visoka pričakovanja za doseganje rezultatov. Te je mogoče doseči ob stalnem sodelovanju in vzpostavljenem medsebojnem zaupanju.

Strategija, kako biti drugačen od konkurence, vključuje zmožnost razumevanja, kaj trg potrebuje, kaj želi in dobro poznavanje konkurence. Prednost je tudi transparentno delovanje in komuniciranje na trgu. Za kratek reakcijski čas od inovacije do prihoda na trg je zaslužno transparentno in odprto delovanje na trgu, ki ustvarja zaupanje in tesno sodelovanje z naročniki.

Če so v podjetju še pred desetimi leti menili, da bo težko stalno povečevati produktivnost, jim to zaradi dobre organizacije, trdne vizije in sposobnosti stalnega učenja – tudi na napakah – uspeva do te mere, da so v podjetju samo v zadnjih dveh letih povečevali produktivnost po pet odstotkov na leto. Tudi zato dosega podjetje dober poslovni izid, petodstotni dobiček je za takšno industrijo zelo soliden rezultat. V podjetju morajo iskati stalno ravnotežje med stroški dela in pritiski na dosežene cene zaradi hude konkurence. Ves čas morajo vlagati v razvoj. Na hitro doseženi rezultati niso možni, potrebno je dolgoročno načrtovanje, simulacije predvidenih vplivov, pravočasno ozaveščanje glede potencialnih tveganj, kakršne koli spremembe zahtevajo čas.

Zato mora ostati podjetje v stalni inovativni kondiciji, podobno kot ljudje. Če je vzpostavljena vizija, ko se stalno preverja in prilagaja spremenjenim okoliščinam, vedno obstajajo rešitve. Tudi če nastopi obdobje krize, je mogoče s skupnimi močmi in sodelovanjem poiskati prave rešitve.

Podjetje deluje tudi družbeno odgovorno: poleg že omenjenih okoljskih prizadevanj in prihrankov energije podpirajo lokalno okolje in dejavnosti, spodbujajo podjetništvo med mladimi, štipendirajo mlade ljudi od srednjih šol do doktorskega študija in tako ustvarjajo osnovni vir novih strokovnjakov.

Poleg delničarstva zaposlenih je pomembna lokalna vpetost in lokalna industrijska tradicija ter zavedanje, da so kakovostna delovna mesta vrednota. Zaposleni kot delničarji zato nimajo nobenih posebnih privilegijev.

Po predavanju so sledila vprašanja študentov, ki so se nanašala na vprašanje, kako zagotoviti stalno motiviranost zaposlenih, kakšen je sistem dodatnega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, kakšen je bil skupni odziv zaposlenih in podjetja na krizo, kako poteka sodelovanje podjetja z lokalno skupnostjo, sodelovanje z raziskovalnimi ustanovami, na katera je predavateljica prav tako izčrpno odgovorila.

Ob koncu velja izpostaviti še, da ima podjetje Domel prav ta konec tedna dan odprtih vrat, in sicer bo možen ogled podjetja v soboto, 23. aprila, med 9. in 12. uro na lokaciji Otoki 21, Železniki, kjer poteka glavna proizvodna dejavnost in je tudi sedež podjetja.

Zapis: dr. Matjaž Nahtigal

 

21. april 2016 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo