Lastovke UP 2019

Za nami so druge Lastovke UP 2019. Kot lansko leto, so tudi letos lastovke letele v Tednu odprtega učenja. In tako kot lani, so bile tudi letošnje Lastovke namenjene izmenjavi izkušenj pri uporabi različnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) v visokošolskem pedagoškem procesu.

Konferenco Lastovke UP, ki je del projektnih aktivnosti projekta InoTeZ – Inovativno do znanja, je v petek, 8. 3. 2019, gostila Fakulteta za turistične študije – Turistica. Konference se je udeležilo več kot 40 udeležencev iz Slovenije, Hrvaške in ZDA. Udeležence konference sta pozdravila dekan fakultete gostiteljice dr. Janez Mekinc in prorektorica Univerze na Primorskem za študijske zadeve dr. Sonja Rutar.    

Konferenca se je nadaljevala s plenarnim predavanjem, dr. Richarda E. Westa, na temo Micro Credentials, elektronske oblike priznanj za dosežena znanja ali spretnosti, ki jih učeči dosežejo v različnih učnih okoljih. Zanimivo predavanje je uvod v nadaljnje sodelovanje dr. Westa pri projektnih aktivnostih projekta InoTeZ, saj se dr. West v Slovenijo vrača maja, ko pripravljamo delavnico za učitelje.

Po odmoru se je konferenca nadaljevala s predstavitvijo prispevkov. Organizator je prejel 17 prispevkov z različnih študijskih področij. S predstavitvami so sodelovali učitelji vseh treh javnih univerz. Z Univerze v Ljubljani je dr. Violeta Jurkovič predstavila uporabo Turnitina in WhatsApp-a pri pouku angleškega jezika na Fakulteti za pomorstvo, Natalija Špur in dr. Miro Puhek pa sta predstavila delavnice, ki jih v okviru projekta Didakt.UM izvajajo na mariborski univerzi.

Učitelji Univerze na Primorskem so predstavili uporabo IKT v pedagoških programih, študijskih programih turizma, zdravstvene nege in na področju managementa. Letošnjo konferenco so obogatili tudi študenti. Tako sta Matija Jenko in Jurij Kočevar, študenta 4. letnika UP PEF, predstavila pogled študentov na uporabo e-učilnice pri izobraževalnem delu.

Vključenost v odprto izobraževanje Slovenije so ponazorili predstavniki ARNES-a. Maja Vreča je predstavila Arnesove spletne tečaje, poimenovane MOST (množični odprti spletni tečaji – v angl. MOOC – massive open online course) ter udeležence povabila k vključitvi v marčevsko izvedbo MOST-V o varni rabi interneta in naprav. Pri pripravi množičnega tečaja so sodelovali tudi gostitelji konference. Tečaj Tourism Management at UNESCO Wordl Heritage Sites (vol. 1) je predstavila dr. Aleksandra Brezovec, prodekanja za izobraževanje na UP FTŠ – Turistici.

Zanimivost konference je bila predstavitev videokonferečne opreme na UP, ki se uporablja na Turistici za sodelovalno izvedbo predmeta z ameriško univerzo IUPUI iz Indianapolisa. Uporabo opreme je predstavil dr. Miha Lesjak, dobitnik nagrade za pedagoško odličnost UP za leto 2018.

V zadnji sekciji konference smo udeležence konference seznanili še z rezultati ankete o uporabi IKT v pedagoškem procesu med visokošolskimi učitelji in sodelavci UP. Anketiranje je del aktivnosti projekta InoTeZ.

Program konference in utrinki s konference so dostopni tudi na portalu Odprta UP (dostop je omogočen tudi gostom portala).

 

Lastovkam 2019 v slovo in povabilo na Lastovke 2020!

 


Zapis je bil prvotno objavljen na http://blog.turistica.si/inotez/lastovke-up-2019/.
Zapis: dr. Viktorija Florjančič, predsednica programskega odbora, Fakulteta za management
Foto: Peter Florjančič
Video: Damjan Muhič  

 

Lastovke2018

13. marec 2019 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo