Management – vedno aktualna tema razvoja družbe

Predstavitev magistrskega študijskega programa Management

Magistrski študijski program Management, ki ga izvajamo na Fakulteti za management, temelji na prepričanju, da je za uspešnost vsake organizacije, pridobitne ali nepridobitne, javne ali zasebne, odločilna ustrezna usposobljenost, motiviranost in modrost sodelavcev pri poslovodenju organizacije kot sredstva za doseganje poslanstva in vizije skladno z interesi deležnikov. Dejavnost vsakega sodelavca v kateri koli pravni obliki organizacije, na kateri koli ravni organiziranosti – od temeljne do vršne – in v kateri koli dejavnosti organizacije – v razvoju, proizvajanju, trženju, gospodarjenju itn. – nujno vključuje prvine managementa. Management, ki se  prepleta  z ekonomijo in pravom,  zahteva primerne vrednote, znanja in veščine za uspešno odločanje in delovanje.

Z vsebinami programa zagotavljamo ravnotežje med temeljnimi nalogami managerjev (načrtovanjem, organiziranjem, vodenjem in nadziranjem procesov v organizacijah) ter ekonomskimi in pravnimi sestavinami.

Študijske vsebine so zasnovane tako, da se teoretična in raziskovalna spoznanja prepletajo s prakso in so zato namenjene študentom, ki iščejo nove poslovne izzive ali želijo karierno napredovati v organizaciji, kjer so zaposleni.

Študenti imajo po koncu študija veliko možnosti za zaposlitev  v podjetjih in drugih ustanovah, ki ponujajo bančne in finančne storitve, v trgovski dejavnosti, v transportu in logistiki, v zdravstvu, v državni upravi, storitvenih dejavnostih in neprofitnih organizacijah. S sodobno zasnovanimi vsebinami študijskega programa zagotavljamo študentom odlično osnovo za kariero v širokem naboru poklicev, ki opravljajo samostojno strokovno delo ali so del poslovodnega ali upravljavskega tima v organizaciji.

Zakaj študirati Management na Fakulteti za management?

  • Smo edina fakulteta za management v Sloveniji z 20-letno tradicijo v izobraževanju in raziskovanju na področju managementa.
  • Magistrski študij usposablja študenta za strokovno delo na različnih področjih managementa v pridobitnih in nepridobitnih organizacijah.
  • Študij je prilagojen tudi potrebam že zaposlenih študentov in študentov z drugih strokovnih področij.

Fakulteta za management je za magistrski študijski program Management junija letos pridobila mednarodno akreditacijo mednarodne akreditacijske agencije FIBAA (http://www.fm-kp.si/si/novice/1720).   

Komu je študij namenjen?

  • Vsem, ki želijo vpeljati nove metode načrtovanja, organiziranja, vodenja in obvladovanja ter pridobiti nova znanja na področju managementa.
  • Vsem, ki želijo z dobrim znanjem in uspešnim vodenjem prispevati k rasti gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest ter se postaviti ob bok mednarodni konkurenci.
  • Vsem ambicioznim posameznikom, ki potrebujejo ustrezna praktična znanja in veščine za uresničitev svoje poslovne vizije.

Študij je nadvse primeren za diplomante naravoslovja in tehnike, ki bodo svoje dosedanje znanje nadgradili z znanjem s področja managementa.

Pogoji za vpis 

Diploma 1. stopnje ali dodiplomskega študijskega programa (pred ZViS 2004) s področja managementa, ekonomskih in poslovnih ved ali prava.

Diplomanti drugih strokovnih področij morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti iz predmetov Uvod v management, Uvod v ekonomijo in Uvod v pravo.

Na magistrskem študiju 2. stopnje je redni študij brez šolnine za vse (tudi zaposlene, iskalce zaposlitve, ne glede na starost itn.), ki še nimajo univerzitetne izobrazbe po programih, sprejetih pred 11. 6. 2004 oziroma 7. ravni izobrazbe. Predavanja so popoldne (od 16.30 naprej).

S študijem v okviru magistrskega študijskega programa Management pridobite vrednote, znanje  in veščine, s katerimi lahko uspešno vodite pridobitne ali nepridobitne organizacije in učinkovito razrešujete poslovne izzive, ki se pri tem porajajo. Vsebine programa vam omogočajo, da razvijete lastno profesionalno kariero ob zavedanju vrednot, pomembnih za razvoj posamezne organizacije in širše skupnosti. 
prof. dr. Mirko Markič

Vabljeni na informativne dneve, ki bodo potekali:

Preberite tudi predstavitve drugih magistrskih študijskih programov Fakultete za management: Management, Ekonomija in finance, Management trajnostnega razvojaPravo za management in Politologija.

Sorodne povezave:

 

10. avgust 2015 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo