Mednarodna akreditacija FIBAA za magistrski program Management

Koper, 24. junij 2015 – Fakulteta za management je pridobila mednarodno akreditacijo mednarodne akreditacijske agencije FIBAA za magistrski študijski program Management.

       V okviru projekta Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti delovanja Univerze na Primorskem je Fakulteta za management v letu 2014 prijavila magistrski program Management v postopek pridobitve akreditacije mednarodne akreditacijske agencije FIBAA (The Foundation for International Business Administration Accreditation). Akreditacijski postopek je potekal od februarja 2014 do junija 2015. Agencija je v tem času na podlagi samoevalvacijskega poročila in druge dokumentacije ter obiska tujih evalvatorjev presojala več vidikov: cilje in strategijo pozicioniranja študijskega programa, vpisne pogoje in postopke, strukturo, vsebino in izvajanje študijskega programa, akademsko okolje in poučevanje ter spremljanje in zagotavljanje kakovosti. Pri presoji programov FIBAA upošteva naslednje mednarodne standarde: 

  • standarde in priporočila za kakovost v EHEA (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area),
  • ECTS-User's Guide,
  • dublinske deskriptorje,
  • konvencijo o priznavanju kvalifikacija v visokem šolstvu (Lisbon Convention),
  • resolucijo, ki jo je sprejela FIBAA Accreditation Committee.

Svet agencije FIBAA je na svoji 95. seji dne 19. junija 2015 odločil, da magistrskemu študijskemu programu Management podeli akreditacijo FIBAA Quality Seal do konca letnega semestra 2020.

Pridobljena akreditacija je za UP FM potrditev prizadevanj doseganja visoke kakovosti izobraževanja in vizije, ki fakulteto umešča v krog najboljših poslovnih šol. Pridobljena akreditacija je tudi pomemben element v strategiji internacionalizacije fakultete.

FIBAA Quality Seal for accredited  Programmes 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«. 

    

 

24. junij 2015 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo