Metodološke delavnice na FM

V sredo, 19. 10. 2016, četrtek, 20. 10. 2016, in torek, 25. 10. 2016, so na Fakulteti za management potekale metodološke delavnice, ki sta jih za visokošolske učitelje in sodelavce na fakulteti izvedla prof. dr. Anita Trnavčevič in doc. dr. Borut Kodrič. Ključni cilj delavnic je bil uskladiti in opredeliti raven zahtevnosti pri izdelavi zaključnih nalog na magistrskem študiju.

»V današnjem svetu, ko 'vse gre', če se le napravi dobro marketinško strategijo, in so podatki dobro izhodišče napačnih interpretacij ne pa osnova razvojnemu strateškemu odločanju, so metodološke delavnice morda drobni kamen v mozaiku prikaza ustvarjanja znanja, vloge znanja v svetu in kakovosti raziskovanja. Posebej pa so te delavnice pomembne za usklajeno, korektno in kakovostno ocenjevanje del naših študentov. Delavnice so zato usmerjene v paradigmatska izhodišča metodologij, v vprašanja vzorčenja, tudi v kontekstu spletnih orodij, Facebooka in podobnega. Poudarek je na smiselni in korektni rabi metodološkega aparata s posebnim poudarkom na raziskavah v managementu.«

prof. dr. Anita Trnavčevič in doc. dr. Borut Kodrič

26. oktober 2016 | FM | Izobraževanje

Družbena omrežja

Kazalo