MIC 2015 usmerjen v trajnostno rast

Koper, 26. maj 2015 – Fakulteta za management Univerze na Primorskem organizira v sodelovanju z Eastern European Economics (ZDA) in Society for the Study of Emerging Markets (ZDA) mednarodno znanstveno konferenco Management International Conference 2015 (MIC 2015). Konferenca bo potekala od 28. do 30. maja 2015 v Grand Hotelu Bernardin v Portorožu. Konference se bo udeležilo več kot 150 udeležencev, predstavljenih bo 129 prispevkov iz 29 držav.

Letošnja konferenca nosi naslov Managing Sustainable Growth in se usmerja na področje upravljanja trajnostne rasti. Ekonomska in finančna kriza, ki se je začela v letu 2008, narekuje, da je treba nujno vzpostaviti novo obliko ekonomskega razvoja, ki bo potrebe sedanjosti obravnavala brez podcenjevanja potreb prihodnosti. Trajnostni razvoj zahteva dolgoročen pogled, namesto sprejemanja kratkoročnih rešitev. Koncept trajnosti vključuje trajnostno gospodarsko rast in razvoj, ekonomsko stabilnost, konkurenčnost, zdravo okolje in dobre okoljske prakse, inovativno in na znanju temelječe gospodarstvo, varnost dohodkov in stabilnost zaposlitev kot tudi spoštovanje lokalne kulture. Namen konference MIC 2015 je obravnavati različne vidike trajnostne rasti in razvoja ter raziskovalcem in strokovnjakom ponuditi priložnost za razpravo o najpomembnejših in najzahtevnejših vprašanjih trajnosti.

Slavnostna otvoritev konference MIC 2015 bo v petek, 29. maja 2015. Udeležence bodo pozdravili rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič, dekan Fakultete za management izr. prof. dr. Matjaž Novak in vodja konference doc. dr. Suzana Laporšek. Slavnostni govornik bo prof. dr. Dean Fantazzini z Moskovske ekonomske fakultete Moskovske državne univerze (Moscow School of Economics, Moscow State University). Udeležencem bo predstavil svoj pogled na gospodarsko rast in cene energentov.

V okviru MIC 2015 bosta organizirani tudi dve delavnici za doktorske študente, delavnica na temo izobraževanja in panel z uredniki mednarodnih znanstvenih revij. Vzporedno s konferenco MIC 2015 bo potekalo tudi srečanje z okroglo mizo partnerjev projekta COMPETE.

Program konference in zbornik prispevkov mednarodne znanstvene konference MIC 2015 sta dosegljiva na spletni strani http://www.mic15.fm-kp.si.

24. maj 2015 | FM | Mednarodno sodelovanje

Družbena omrežja

Kazalo