MIC 2018 o upravljanju globalnih raznolikosti

Na Bledu je pretekli konec tedna (30. maj–2. junij 2018) potekala mednarodna znanstvena konferenca MIC 2018 z naslovom Managing Global Diversities. Konference se je udeležilo približno 180 udeležencev iz 30 držav, predstavljenih je bilo 135 prispevkov, ki so obravnavali različne vidike upravljanja globalnih raznolikosti.  

Pri organizaciji konference so sodelovali Fakulteta za management Univerze na Primorskem, Moskovska šola ekonomike Moskovske državne univerze Lomonosova (Rusija), Fakulteta za ekonomijo in turizem dr. Mijo Mirković Univerze Juraja Dobrila iz Pulja (Hrvaška), združenje Association for the Study of East European Economies and Cultures (ZDA) ter društvo Society for the Study of Emerging Markets (ZDA).

Na krajši uvodni slovesni otvoritvi je udeležence konference pozdravil dekan Fakultete za management prof. Matjaž Novak. Nato pa je sledilo uvodno predavanje prof. dr. Petra F. Oražma z ameriške državne univerze iz Iowe (Iowa State University, ZDA), v katerem je govoril o zmagovalcih in poražencih 25-letne tranzicije in posttranzicije v Sloveniji na trgu dela. Kljub mnogim pretresom na trgu dela v preteklih dveh desetletjih in pol ohranja Slovenija relativno homogen trg z dokaj enakopravno porazdelitvijo dohodkov med različne kategorije zaposlenih.

V skladu z naslovno temo konference so sledile predstavitve prispevkov in razprave po sekcijah, ki so bile organizirane v sklope managementa, ekonomije in financ, marketinga, bančništva in zavarovalništva, podjetništva in inoviranja, izobraževanje, javnih politik in regulative, regionalnega razvoja, upravljanja globalnih neenakosti in še v nekatere druge sklope.

V dopoldanskem času je potekala še delavnica z naslovom Culture, Change, and Leadership: Using Simulations and Cases to Prepare Current and Future Leaders and Professionals for Our Diverse Global Community, ki jo je vodil Jerry Glover iz ZDA. Predstavil je, kako se simulacije in primeri lahko uporabijo kot sredstvo za izobraževanje in usposabljanje vodij/voditeljev za delo na področju kulture, nenehnih sprememb in vodenja v današnji globalni skupnosti. Skozi delavnico je bil prikazan okvir za razumevanje in smiselnost globalnih raznolikosti in mednarodnega upravljanja.  

V popoldanskem času je potekal tudi seminar za doktorske študente z naslovom Message-Driven Writing: A Technique for Bringing Order to the Creative Process, ki sta ga vodila dr. Štefan Bojnec in Matija Vodopivec s Fakultete za management. Namen seminarja je bil opremiti doktorske študente in raziskovalce za uspešno pisanje in objavljanje strokovnih ter znanstvenih del.

Na konferenci MIC 2018 smo gostili tudi predstavitev BIFOCAlps v okviru projekta INTERREG.

Drugi dan konference je vloga slavnostnega govornika pripadla zaslužnemu profesorju s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani Marjanu Svetličiču. V predavanju z naslovom Managing Global Diversities – Challenges Ahead je govoril o dilemah in izzivih, ki jih predstavlja prihodnji razvoj procesov globalizacije. Izpostavil je, da se je v preteklosti preveč izpostavljalo zgolj dobrobiti globalizacije, medtem ko se je zapostavljalo negativne učinke procesov globalizacije in neravnotežja, ki se ustvarjajo. Prav naslavljanje socialnih, okoljskih in razvojnih neravnotežij bo največji izziv za prihodnji razvoj mednarodne skupnosti.

Tudi v petkovem programu konference so potekale predstavitve prispevkov in razprave po sekcijah. Poleg tega je potekala še delavnica Validating a Decision Making Method Basing on Technology and Knowledge Priorities for Sustainable Strategies for Innovative Start-Ups pod vodstvom prof. dr. Josuja Takala z Univerze Vaasa na Finskem.

Popoldanski program konference je postregel še z enim seminarjem za doktorske študente in panelom urednikov, kjer je bilo predstavljenih osem mednarodnih znanstvenih revij, med njimi tudi obe znanstveni reviji Fakultete za management: Managing Global Transitions in Management.

V soboto je bil za udeležence konference organiziran izlet v našo prestolnico.

MIC 2018 je tako za nami. Uspeh konference je razviden tako iz mednarodne udeležbe kot iz zanimivih in poglobljenih prispevkov ter razprav na konferenci. V teku so že v priprave na MIC 2019, ki bo potekala v Rovinju na Hrvaškem. 

Se vidimo na MIC 2019!

MIC2018

4. junij 2018 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo