Multidisciplinarna delavnica projekta CAB

V sredo, 30. maja 2018, je na Fakulteti za management potekala multidisciplinarna delavnica v okviru projekta Čezmejni pospeševalnik podjetij za strategije pametne specializacije – CAB (Crossborder Acceleration Bridge). Delavnice so se udeležili predstavniki vseh partnerskih ustanov: Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico, ki je vodilni partner projekta, Ca'Foscari Univerza v Benetkah, Univerza v Trstu, Fakulteta za management Univerze na Primorskem, Inštitut za razvoj startupov in mladih podjetij ABC, Smart Com, d. o. o. informacijski in komunikacijski sistemi, Euris S.p.A. in Gospodarska zbornica Slovenije. Delavnice se je kot partner Fakultete za management pri spodbujanju podjetništva v regiji udeležil tudi predstavnik Univerzitetnega inkubatorja Primorske.

Namen delavnice je bil izmenjati izkušnje med partnerji projekta ter predstaviti rezultate dosedanjih projektnih aktivnostih, med katerimi so pregled aktualne literature o startup podjetjih in programov za pospeševanje podjetij, primerjalna analiza strategij pametne specializacije v Furlaniji – Julijski krajini, Venetu in Sloveniji ter kartiranje pomembnih področij za možnosti čezmejnega sodelovanja. Z izmenjavo izkušenj med projektnimi partnerji je bil cilj delavnice opredeliti skupen program pospeševanja podjetništva, ki se bo izvajal v celotnem območju čezmejnega sodelovanja.

V uvodnem delu delavnice je prof. dr. Maurizio Massaro z univerze Ca'Foscari kot vodilni partner izbranega delovnega sklopa udeležencem podrobno predstavil glavne izsledke dosedanjih aktivnosti. V nadaljevanju je doc. dr. Tina Bratkovič Kregar s Fakultete za management predstavila ideje italijanskih in slovenskih študentov glede storitev, ki bi jih po njihovem mnenju moral ponujati čezmejni pospeševalnik podjetij. Študenti so ideje zasnovali z metodo kreativnega razmišljanja. Prof. dr. Aleš Pustovrh iz ABC Acceleratorja je udeležencem predstavil vsebino poročila South East Europe Startup report, ki predstavlja izčrpen pregled startup ekosistema v jugovzhodni Evropi. Po uvodnem delu izmenjave izkušenj in rezultatov dosedanjih aktivnosti so udeleženci po skupinah skupaj iskali rešitve za predhodno zaznane izzive.

Po končani delavnici je sledil partnerski sestanek, ki ga je vodila predstavnica vodilnega partnerja projekta Friuli Innovazione Claudia Barrachini. Skupaj so drugimi partnerji so zastavili prihodnje projektne aktivnosti.

 

Zapis in foto: dr. Tina Bratkovič Kregar

 

Preberite tudi:

4. junij 2018 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo