Na 14. slovesni akademiji UP priznanja tudi FM-jevcem

V četrtek, 16. marca 2017, je v dvorani sv. Frančiška Asiškega potekala 14. slovesna akademija Univerze na Primorskem. Rektor prof. dr. Dragan Marušič je podelil priznanja in nagrade profesorjem in študentom, med njimi tudi prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel in doc. dr. Tini Bratkovič Kregar s Fakultete za management.

Prisotne je najprej pozdravil in nagovoril gostitelj dogodka rektor prof. dr. Dragan Marušič, ki je v svojem nagovoru izpostavil, da je bilo štirinajsto leto obstoja Univerze na Primorskem kot predadolescentno obdobje primerno viharno in v vseh ozirih dokončno katarzično.

Slavnostni govornik Vojko Čok, ki mu je bil, po njegovih besedah, podeljeni naziv častni senator v veliko čast in ponos, je povedal: »Za univerzo je 14 let delovanja kratka doba, pravzaprav zelo kratka. A vendar je primorska univerza v takem času uspela vzpostaviti programske, prostorske in poslovne okvire, ki so ji omogočali, da je – ne brez težav – znotraj njih uspela uveljaviti mnoge temeljne razvojne zamisli. Nekatere so še v teku ali pa čakajo na primeren trenutek. Seveda bodo nastajale nove.«

Predsednik Študentskega sveta Univerze na Primorskem Gregor Gulič je v optimističnem duhu pozval študente, naj se zgledujejo po nagrajencih in naj stremijo k odličnosti, da bodo tako vzor prihajajočim generacijam.

 

Prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel je prejela nagrado za znanstveno odličnost 2016 Univerze na Primorskem za področje družboslovja in humanistike.

Iz utemeljitve:

Prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel je diplomirala iz matematike na ljubljanski univerzi in doktorirala iz podjetništva na Univerzi na Primorskem. Na matični Fakulteti za management poučuje predmete iz podjetništva. Na področju podjetništva je aktivna tudi znanstvenoraziskovalno, pri čemer dosega izjemne rezultate. V letu 2016 je objavila 6 izvirnih znanstvenih člankov, od tega 3 v najodmevnejših revijah na področju družboslovja, s čimer je dosegla 195 točk. Poleg tega je v istem letu v soavtorstu objavila znanstveno monografijo. Odmevnost njenega znanstvenoraziskovalnega dela potrjujejo številni citati njenih objav: v zadnjih 10 letih je v bazi Web of Science zabeleženih 112 čistih citatov, v bazi Scopus pa 183. V zadnjih letih je sodelovala pri več mednarodnih in nacionalnih projektih v programih ARRS. Trenutno je vodja enega ciljnoraziskovalnega, sodeluje pa v dveh temeljnoraziskovalnih projektih in enem raziskovalnem programu. Leta 2016 je aktivno sodelovala pri prijavi še štirih mednarodnih in nacionalnih projektov.

 

Doc. dr. Tina Bratkovič Kregar je prejela priznanje svečana listina mlademu visokošolskemu učitelju oz. sodelavcu ali znanstvenemu delavcu oz. raziskovalnemu sodelavcu Univerze na Primorskem za posebno prodornost in odličnost dosežkov na področju znanstvenega in pedagoškega dela.

Dr. Tina Bratkovič Kregar je zaposlena na Fakulteti za management, kjer kot docentka poučuje in znanstveno raziskuje področje podjetništva. Pred tem je bila izjemna študentka ekonomije na ljubljanski Ekonomski fakulteti, za diplomsko delo je prejela Prešernovo nagrado. Študijsko se je izpopolnjevala tudi v Združenih državah Amerike. Odlična je bila tudi kot doktorska študentka na Fakulteti za management, kjer je prejela nagrado za najboljšo disertacijo v študijskem letu 2012/13. Plodno znanstvenoraziskovalno delo izpričujejo njene objave: do zdaj je pretežno v soavtorstvu objavila 10 izvirnih znanstvenih člankov, 15 znanstvenih prispevkov na konferenci, 6 znanstvenih monografij in 3 samostojna znanstvena poglavja v monografijah. Pedagoško sodeluje pri več predmetih na prvi in drugi stopnji. Bila je mentorica pri 15 diplomskih in 2 magistrskih delih. Svoje delo opravlja vestno in zavzeto, pri študentih je vedno visoko ocenjena. Leta 2011 je prejela nagrado UP za pedagoško odličnost, leta 2015 pa še nagrado za najbolje ocenjene učitelje Fakultete za management.

 

Čestitamo!

Povzeto po objavi na portalu UP Budi.
Foto: UP.

 

 

 

17. marec 2017 | FM

Družbena omrežja

Kazalo