Na 15. slovesni akademiji UP priznanja tudi FM-jevcem

Na 15. slovesni akademiji Univerze na Primorskem, ki je potekala včeraj (15. marca 2018) v Dvorani sv. Frančiška Asiškega, je rektor prof. dr. Dragan Marušič podelil dva naziva častni doktor ter 15 priznanj in nagrad visokošolskim učiteljem in raziskovalcem, študentom in strokovnim sodelavcem Univerze na Primorskem in njenih članic:  zlato plaketo, častno listino, nagrade za znanstveno in pedagoško odličnost ter priznanja »Srečko Kosovel« in »Univerze na Primorskem« za študente. Med prejemniki priznanj sta bila tudi dva s Fakultete za management: doc. dr. Armand Faganel in prof. dr. Štefan Bojnec.

Prisotne je najprej nagovoril gostitelj dogodka, rektor prof. dr. Dragan Marušič. V svojem nagovoru je izpostavil očiten napredek znanosti s povečevanjem števila in kakovosti publikacij, ki nosijo avtorstvo Univerze na Primorskem, ter izobraževanja, ob tem pa dodal še pomembnost notranje organiziranosti, študentske skupnosti in okolja, ki skupaj tvorijo pet domen delovanja univerze.

Slavnostni govornik Andrej Medved, filozof, umetnostni zgodovinar in kritik, pesnik in prevajalec, dolgoletni – danes upokojeni – kustos in umetniški vodja Obalnih galerij, je spregovoril o umetnosti, o današnjem slikarstvu in o medijski umetnosti.

Navzoče je nagovoril tudi predsednik Študentskega sveta Univerze na Primorskem Gregor Gulič, ki je slovesnost pospremil z naslednjimi besedami: »Študenti se danes, tako kot leta 1968, borimo za enake ideje: kakovost in dostopnost visokošolskega prostora ter avtonomijo lastnega delovanja, vendar na drugačen način.«

Dogodek so glasbeno popestrili pevke in pevci Akademskega pevskega zbora Univerze na Primorskem pod taktirko Ambroža Čopija in člani Slavnostnega orkestra.

 

Prof. dr. Štefan Bojnec je prejel priznanje za znanstveno odličnost za leto 2017 za področje družboslovja in humanistike.

Iz utemeljitve:
Dr. Štefan Bojnec, redni profesor za ekonomijo in znanstveni svetnik na Univerzi na Primorskem, je v lanskem letu dosegel izjemne rezultate v znanstvenoraziskovalnem delu na področju družboslovja in humanistike. To izkazuje 13 izvirnih znanstvenih člankov, pretežno objavljenih v najodmevnejših mednarodnih revijah s področja družboslovja, zajetih v najuglednejših indeksih citiranosti. Pri tem je zbral skoraj 350 točk. Prav tako lani je v soavtorstvu objavil dve znanstveni monografiji. Odmevnost njegovega znanstvenoraziskovalnega dela potrjujejo številni citati njegovih objav: baza Web of science beleži skoraj 300 čistih citatov, baza Scopus pa prek 400. Dr. Štefan Bojnec je izredno aktiven tudi pri projektni dejavnosti: v letu 2017 je sodeloval pri enem raziskovalnem projektu in treh bilateralnih, ki jih je financiral ARRS, sodeloval pa je tudi pri prijavljanju devetih projektov. Poleg tega je glavni urednik mednarodne znanstvene revije, član v več kot desetih uredniških odborih mednarodnih znanstveni revij in recenzent za več kot 50 mednarodnih znanstvenih revij.

 

Doc. dr. Armand Faganel je prejel priznanje za pedagoško odličnost za visokošolskega učitelja Univerze na Primorskem za študijsko leto 2016/2017.

Iz utemeljitve:
Doc. dr. Armand Faganel je doktoriral s področja ekonomsko-poslovnih ved na temo dekonstrukcije marketizacijskega diskurza v javnem visokošolskem izobraževanju v Sloveniji. Na Fakulteti za management predava različne predmete s področja marketinga. Njegova raziskovalna področja so medorganizacijski in potrošniški marketing, prodaja, zaznavanje kakovosti storitev, visoko šolstvo, upravljanje blagovnih znamk. Rezultate raziskav s teh področij objavlja v znanstvenih člankih, poglavjih in monografijah. Piše tudi učbenike in druga učna gradiva. Pri svojem pedagoškem delu je vedno iskal nove vsebine in metode podajanja znanja. Spisal je učne načrte za več kot 10 novih izbirnih predmetov in v zadnjih treh letih uvedel dva nova predmeta. Sodeloval je pri več projektih ARRS, tako pridobljena znanja pa prenaša na študente. Študente tudi vključuje v projekte Po kreativni poti do znanja. Z vabljenimi predavatelji iz tujine jim širi obzorja, z gosti iz gospodarskega okolja pa jim omogoča povezovati teorijo in prakso. O priljubljenosti doc. dr. Armanda Faganela med študenti priča to, da ga odlično ocenjujejo in v velikem številu obiskujejo njegove izbirne predmete. Pod njegovim mentorstvom je diplomsko delo napisalo že več kot 350 študentov.

Prof. dr. Štefanu Bojnecu in doc. dr. Armandu Faganelu iskreno čestitamo!

Posnetek slovesne akademije si lahko ogledate na tej povezavi.

 

Povzeto po objavi na portalu UP Budi.
Foto: UP.

16. marec 2018 | FM

Družbena omrežja

Kazalo