Na 7. konferenci DAES tudi prispevki prof. dr. Štefana Bojneca

Med 8. in 9. decembrom 2016 je na Kmetijskem inštitutu Slovenije v Ljubljani potekala 7. konferenca Društva agrarnih ekonomistov Slovenije pod naslovom Analitične podlage za načrtovanje razvoja kmetijstva. Med predstavljenimi prispevki jih je bilo pet s Fakultete za management, katerih avtor oziroma soavtor je prof. dr. Štefan Bojnec.

Osrednja tema konference je bila uporabnost in ustreznost analitičnih podatkovnih podlag za načrtovanje razvoja slovenskega kmetijstva. Poleg osrednje teme so bila na konferenci osvetljena tudi druga tematska področja, ki zadevajo različne ekonomske vidike kmetijstva, razvoja podeželja ter okolju prijaznega upravljanja in koriščenja naravnih virov. 
Prof. dr. Štefan Bojnec
je predstavil prispevek z naslovom Uporaba sekundarnih podatkov o kmetijstvu in podeželju za raziskovalne in odločitvene namene.
Mag. Katarina Vita Dolinar Bobič in prof. dr. Štefan Bojnec sta predstavila prispevek z naslovom Analiza potencialov za razvoj zeliščne vasi.
Doc. dr. Drago Papler in prof. dr. Štefan Bojnec sta prestavila dva prispevka: Kako izboljšati prodajo v Sloveniji pridelanega krompirja in Večkriterijska analiza DEX za kogeneracijo z lesno biomaso.
Mag. Andreja Kač in prof. dr. Štefan Bojnec sta predstavila prispevek z naslovom Peleti v trajnostnem razvoju lesne panoge.

Na fotografiji so (od leve proti desni): doc. dr. Drago Papler, mag. Katarina Vita Dolinar Bobič, mag. Andreja Kač in prof. dr. Štefan Bojnec.

 

 

Foto: Fotoarhiv konference

 

13. december 2016 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo