Na FM bomo razvijali metodologijo za inoviranje trajnostnih poslovnih modelov

28. in 29. marca 2017 je v Vidmu v Italiji (it. Udine) potekalo dvodnevno uvodno srečanje na novo pridobljenega projekta iBlue - Investing in sustainable blue growth and competitiveness through 3-Pillar Business Model (3-PBM), pri katerem sodeluje tudi Fakulteta za management. Srečanja so se udeležili prof. dr. Roberto Biloslavo, ki je tudi vodja projekta v Sloveniji, doc. dr. Jana Hojnik in Mihaela Kosančič

Sestanek je gostil vodilni partner projekta, tj. Univerza v Vidmu. Prvi dan srečanja je bil namenjen spoznavanju partnerjev projekta, ki so predstavili svoja pričakovanja in kompetence. Določili so tudi okvire izvajanja projektov. Drugi dan so se udeleženci seznanili z načrtom aktivnosti, s Horizontalnim projektom InnoBlueGrowth in promociji projekta širši zainteresirani javnosti.

Projekt iBlue je prvi projekt, sprejet v financiranje v okviru programa Interreg Mediteran. Poleg Fakultete za management pri projektu sodelujejo tudi raziskovalci s Fakultete za turistične študije –Turistice.

13. april 2017 | FM | Raziskovanje in svetovanje

Družbena omrežja

Kazalo