Na okrogli mizi o malem in srednjem podjetništvu na Hrvaškem in v Sloveniji

Na okrogli mizi pod naslovom Malo in srednje podjetništvo na Hrvaškem in v Sloveniji, ki jo je moderiral prof. dr. Štefan Bojnec, so kot gostje iz Univerze Jurja Dobrile v Pulju, Fakultete za ekonomijo in turizem dr. Mijo Mirković, sodelovali: prof. dr. Ines Kersan Škabić, izr. prof. dr. Violeta Šugar in dr. Roberta Kontošić Pamić.

Predstavljen je bil potek in ugotovitve bilateralnega projekta BI-HR/18-19-038 v obdobju 2018-2019 med Slovenijo in Hrvaško pod naslovom Malo in srednje podjetništvo na Hrvaškem in v Sloveniji, kar je bil tudi naslov okrogle mize. Predstavljeni so bili člani projektne skupine in vsebine projekta ter rezultati projekta in njihova diseminacija.

Poleg dejavnikov rasti malih in srednjih podjetij ter njihovega vpliva na gospodarsko rast in zaposlenost so bili v prestavitvah in razpravi poudarjeni pomen različnih virov financiranja malih in srednjih podjetij, posebej iz programov in skladov Evropske unije ter pozitivni in negativni dejavniki družinskega, sektorskega in makroekonomskega okolja, ki vplivajo na njihovo dinamiko.

Uspešnost poslovanja in plače so značilno povezane z inovacijami. Pri delu na projektu so bili uporabljeni različni ekonometrični pristopi analize časovnih vrst (test enotskega korena, test vzročnosti povezave med spremenljivkami, kointegracijska analiza in model vektorskih popravkov napak), panelna regresijska analiza in model strukturnih enačb.

Kot rezultat projekta je več objav izvirnih znanstvenih člankov v revijah s faktorjem vpliva in večje število predstavitev in objav na mednarodnih znanstvenih konferencah. Rezultati projekta se tudi koristijo v študijske namene. Raziskovalno sodelovanje se nadaljuje in želja raziskovalnih skupin je nadaljevanje sodelovanja v prihodnje.

 

 

Foto: Blaž Korent (za UP FM)

14. oktober 2019 | FM | Mednarodno sodelovanje

Družbena omrežja

Kazalo